nieuws

Mabon (HBG) krijgt financieel steuntje in de rug van Rotterdam

bouwbreed

De gemeente Rotterdam steunt HBG- poontwikkelaar Mabon bij de herontwikkeling van het entrepotgebouw ‘De vijf werelddelen’ op de Kop van Zuid. Om het gebouw in de karakteristieke staat te laten, trekt Rotterdam f. 3 miljoen uit. Het bedrag komt uit het Investeringsprogramma 1995-1999.

Mabon wil in het historische pakhuis 107 appartementen, kantoren, garage’s en een markt bouwen. Het gemeentelijke geld is nodig om deze herbestemming mogelijk te maken en voor het behoud van het monumentale karakter.

Voor het deels exploiteren van de markt is door Mabon inmiddels een contract gesloten met de Vendex Food Group

Reageer op dit artikel