nieuws

Limburgse KvK: reserveer ruimte voor bedrijvigheid

bouwbreed

De Kamer van Koophandel voor Zuid-Limburg pleit in de nota ‘Een regio, Een visie’, voor het tijdig reserveren van grond voor toekomstige nieuwe bedrijventerreinen. De nota heeft als doel de overheid zodanig te beinvloeden dat er, ook ver na 2000, ruimte is voor de Zuidlimburgse economie.

Op basis van de behoefteraming voor vijftien jaar concludeert de KvK dat reserveringen voor grootschalige bedrijventerreinen moeten worden vastgelegd tegenover de Luchthaven Maastricht-Aachen, tussen Eijsden en Moelingen (grensoverschrijdend), ten noorden en ten oosten van het Industriepark-Noord in Sittard en ten zuiden van de autofabriek NedCar in Born.

Kleinschalige reserveringen zijn nodig aan de oostkant van Maastricht; grensoverschrijdend richting Lanaken en ter plaatse van het geplande Caberg-kanaal. In Heerlen kan Ten Esschen uitgebreid worden; in Sittard/Geleen moet een zone gereserveerd worden ten zuiden van de Bergerweg en ten zuidoosten van de Geleense-wijk Krawinkel.

In het Heuvelland dienen de bedrijventerreinen Aan de Fremme (Margraten), de Horsel Nuth en een nieuw bedrijventerrein bij Wittem een opvangfunctie te vervullen voor kleinschalige bedrijven. In de nabijheid van bestaande grote bedrijven moet ruimte worden gereserveerd voor afsplitsingen van bedrijven en toeleveranciers. De economische hoofdstructuur dient zich volgens de KvK af te spelen langs twee assen: de A2 en A76. Grootschalige bedrijventerreinen dienen aan weerszijden van deze assen te worden aangelegd.

Stedelijk gebied

Langs de lijn Heerlen-Sittard/Geleen- Maastricht zal in de toekomst een stedelijk gebied ontstaan, niet aaneengesloten maar met meerdere groenzones. In het verlengde van deze assen moeten de relaties binnen de Euregio Aken, Luik, Hasselt Genk worden versterkt.

Ten aanzien van de infrastructuur adviseert de KvK onder andere een oostelijke omleiding van de A2 rond Maastricht als alternatief voor de stadstraverse.

Reageer op dit artikel