nieuws

Landbouw claimt schade door kwelwater bij RWS

bouwbreed Premium

Enkele tientallen landbouwers op Zuid-Beveland hebben Rijkswaterstaat verantwoordelijk gesteld voor schade aan hun gewassen door zout kwelwater. De problemen doen zich de tweede achtereenvolgende zomer voor, sinds het gereedkomen van de verbreding van het Kanaal door Zuid-Beveland in 1993.

Het gaat om 27 percelen met een gezamenlijke oppervlakte van ongeveer honderd hectare aan weerszijden van het kanaal. Hoe groot de schade door het onder de dijken doorsijpelende kanaalwater is kan B. Feijtel, plaatsvervangend provinciaal secretaris van de landbouworganisatie ZMO, niet zeggen. “Hoe intensiever de teelt, hoe groter de schade. Bij boomgaarden met appels en peren zal de schade al gauw 10.000 gulden per hectare per jaar zijn. Weilanden verdrogen, waardoor veehouders extra voer moeten bijkopen. Ook dat is een flinke kostenpost.”

Specialisten vermoeden volgens Feijtel dat zich in het nieuwe kanaal nog een afsluitende sliblaag moet afzetten. Omdat de landbouwgronden deze en de vorige zomer extreem droog zijn, is er geen tegendruk voor het doorsijpelende zoute water.

Een commissie van Rijkswaterstaat die de gevolgen van de kanaalwerken onderzoekt, bekijkt ook de klachten van de landbouwers. Uit haar onderzoek moet volgens Feijtel ook blijken of het een tijdelijk probleem is. Percelen waar de overlast blijvend is, ke voor de landbouw worden afgeschreven, aldus Feijtel. De ZMO verwacht komend najaar uitsluitsel van de commissie.

Reageer op dit artikel