nieuws

Kredietaanvraag voor nieuwe Prinslandsebrug in Fijnaart

bouwbreed

In de op 1 september te houden provinciale statenvergadering van Noord Brabant zal het college van GS een krediet vragen van ruim f. 7 miljoen ten behoeve van de vervanging van de Prinslandse brug over de rivier De Dintel in de gemeenten Fijnaart en Dinteloord.

Vorig jaar oktober werd door het college van GS al ingestemd met het aanwijzen van het aannemingsbedrijf NBM-Amstelland als bouwteampartner met zijn geselecteerde ontwerp.

Tot uitbesteding van de ontwerp-werkzaamheden via een onderhandse aanbesteding werd besloten omdat de provincie geen specifieke kennis en ervaring heeft met het ontwerpen en bouwen van beweegbare bruggen.

Het krediet wordt nu gevraagd opdat snel kan worden begonnen met heiwerken ten behoeve van de onderbouw van de brug, die dan ke worden uitgevoerd in een periode, waarin de recreatievaart minder druk is.

Reageer op dit artikel