nieuws

Kleinschaligheid bepaalt succes Go Infra-campagne

bouwbreed

De actie om jongeren aan te trekken voor een beroep in de sector grond-, weg- en waterbouw is een succes. Dit komt door het kleinschalige karakter van de Go Infra-campagne, zegt Rien Hogenes van de Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw (SBW) te Gouda. Hij geeft leiding aan de wervingsactie.

Het is oneerlijk om het falen van de Koepelcampagne (voor werving ten behoeve van de b en u-sector, red.) af te zetten tegen het succes van Go Infra, aldus Hogenes. “De Koepelcampagne is veel grootser opgezet en heeft niet alleen tot doel jongeren aan te trekken voor een beroep in de bouwnijverheid, maar vooral om het imago van de bouw te verbeteren. Bovendien wordt deze actie landelijk gevoerd via de massamedia, terwijl wij ‘ambassadeurs’ uit het bedrijfsleven naar scholen sturen om daar als gastdocent te vertellen over de beroepen in gww-sector. Die scholen liggen in gebieden waar vanouds veel mensen in de grond-, weg- en waterbouw werken. Een vergelijking tussen Koepel en Go Infra is daarom alsof je appels en peren vergelijkt.”

De Go Infra-campagne begon vorig jaar. Deelnemers zijn de SBW, de Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers (NVWB), de Vereniging Aannemers Grond-, Water- en Wegenbouw (VAGWW), de Vereniging Baggeraars Kust en Oeverwerken (VBKO) en de Vereniging van Buizenleggers en Boorondernemers (Bolegbo). De bedrijven die bij een van deze organisaties zijn aangesloten maken personeel vrij om scholen te bezoeken en daar als ‘ambassadeur’ te vertellen over het werk in de gww-sector. Inmiddels beschikt Go Infra over 290 ‘ambassadeurs’, waarvan er 250 ke worden ingezet voor het geven van gastlessen.

Doorgaan

De campagne bestaat uit drie fasen. In eerste instantie worden leerlingen uit de hoogste klassen van de basisschool bezocht, vervolgens gaan de ambassadeurs naar de laagste klassen van scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs (VBO) en tenslotte vertellen de gastdocenten aan leerlingen van de bovenbouw van het middelbaar en hoger beroepsonderwijs welke carrieremogelijkheden er voor hen zijn. De campagne loopt tot en met 1997. “Het liefst zou ik er veel langer mee doorgaan”, aldus Hogenes. “Ik geloof ook niet dat het na ’97 helemaal is afgelopen. Je kunt er niet ineens mee stoppen. Je moet op de een of andere manier verder gaan.”

De eerste gastlessen werden in januari van dit jaar gegeven. Circa 400 scholen toonden belangstelling. De ‘ambassadeurs’ bezochten tot nu toe 169 basisscholen in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. In totaal gaven ze 269 gastlessen, waarmee 5500 kinderen werden bereikt. Na de vakantie richt de campagne zich op de zuidelijke provincies.

Lespakket

Nadat een school is bezocht wordt het resultaat hiervan geevalueerd aan de hand van een vragenlijst die de vaste docenten invullen. “Daaruit blijkt dat het enthousiasme voor de actie groot is”, aldus Hogenes. “Zowel onder de vakleerkrachten als onder de leerlingen.”

Scholen ke ook het lespakket ‘tunnelen’ bestellen. “Daarmee kan de onderwijskracht samen met de leerlingen, klassikaal een infrawerkstuk maken en uitwerken”, aldus Hogenes, die trots vermeldt dat al 340 lespakketten zijn aangevraagd.

De tweede fase van de campagne begint volgend jaar. Dan zullen de ‘ambassadeurs’ gastlessen gaan geven bij middelbare scholen. Voor deze fase wordt samen met de Nederlandse Vereniging van Schooldecanen (NVS) een lespakket ontwikkeld voor het Voorbereidend Beroepsonderwijs (VBO). Onderdeel hiervan is een computerprogramma waarmee de leerlingen zelf een gww-po ke uitvoeren. “Na afloop krijgen de leerlingen het programma op floppy zodat ze er thuis mee verder ke gaan”, aldus Hogenes.

Hogenes: “De derde en laatste fase wordt momenteel voorbereid. De Technische Universiteit Delft doet daaraan mee en zet 18 studenten in als gastdocent. Doordat de actie wordt ondersteund door vrijwel alle bedrijven en organisaties in de gww-sector hebben we een enorm draagvlak en dat in combinatie met de relatief kleinschalige aanpak van de campagne verklaart ons succes.”

Gastlessen door ‘ambassadeurs’ uit de gww-sector slaan goed aan bij de leerlingen van basisscholen.

Reageer op dit artikel