nieuws

Kantorenmarkt Rotterdam is onvoorspelbaar grillig

bouwbreed

Op de ontwikkeling van de kantorenmarkt valt geen staat te maken. Een voorbeeld hiervan is het Brainpark-gebied aan de Oostelijke kant van Rotterdam. In eerste instantie kende het po een moeilijke start en was er leegstand. Een jaar later verloopt de ontwikkeling voorspoedig.

“Er bestaat geen leegstand meer in Brainpark I en Brainpark II trekt nu hoogwaardige ondernemingen en dit ondanks concurrentie vanuit Rivium (Capelle aan den IJssel) en de binnenstad,” verklaarde Gobert Beijer, directeur Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR), tijdens de gisteren gehouden openbare commissievergadering RO en Grondzaken. Beijer erkende wel dat de start van met name Brainpark II zeer moeizaam was geweest. “Maar dat deel komt nu snel gereed. Als de bouw klaar is, is er een hoogwaardig kantorengebied ontstaan aan de rand van de stad.”

Tijdens de vergadering stemde de commissie unaniem voor twee erfpacht overeenkomsten met Blauwhoed Vastgoedontwikkeling uit Rotterdam. Naast de eerder genoemde ontwikkelaar is Bouwfonds een zeer actieve ontwikkelaar in het Brainpark-gebied.

De Rotterdamse ontwikkelaar, ook eigenaar van Eurowoningen, is van plan op korte termijn te starten met de bouw van een kantoor van 4192 m2 en een kantoor van 2098 m2 in Brainpark II. De grondwaarde is f. 700,25 per m2. In de overeenkomst is overigens geregeld dat de ontwikkelaar zorg draagt voor het beheer van het openbaar groen.

Leegstand

Het succes van Brainpark staat in schril contrast met de kantorenmarkt in andere delen van de Maasstad. Uit de stukken van de raadscommissie kan worden opgemaakt dat de leegstand rond de Wijnhaven erg hoog is. Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Waterstad’, hierin ligt de Wijnhaven, moet daar wat aan gaan doen. Ten eerste wordt de kantorenfunctie in dat gebied ‘gefixeerd’ en de woonfunctie moet aanzienlijk worden vergroot.

De ombouw of sloop van lege kantoren naar appartementen, ter versterking van de woonfunctie in de binnenstad, verloopt uiterst traag. “Van de uitvoering van dat plan is nog niets wezenlijks te merken, terwijl de Vinex-opgave de druk alleen maar groter maakt.”

Pikant detail in het ontwerp-bestemmingsplan ‘Waterstad’ is dat wethouder Herman Meijer van stadvernieuwing de drie bankgebouwen langs de Blaak heeft aangewezen als monument. De OBR-top vindt dit plan en het plan voor het toestaan van renovatie te rigide. Het feit is namelijk dat het OBR met de eigenaren en ontwikkelaars/bouwers plannen heeft om te komen tot hoogbouw en dat botst met het plan van Meijer, die zich steeds nadrukkelijk opwerpt als beschermer van de wederopbouw-architectuur.

Reageer op dit artikel