nieuws

Kan een bouwbedrijf service geven?

bouwbreed

De vraag of men in de bouw service kan geven, is niet gemakkelijk te beantwoorden. Natuurlijk heeft een woning, bedrijfsgebouw of winkel een zeker onderhoud nodig, precies zoals een auto of een apparaat. Men kan stellen dat de leverancier van het gebouw over de beste kennis daaromtrent beschikt en daardoor ook het meest in staat is uit te maken hoe het gebouw in optima forma dient te worden gehouden of zelfs kan worden gemoderniseerd. Bovendien is er het prijsargument. Een gebouw is dermate duur dat de gebruiker er lange tijd plezier van wil hebben. Een versleten stuk kleding vervang je, een niet zo modern horloge doe je weg en je koopt een nieuw exemplaar, doch een gebouw wordt niet zo snel afgedankt. Toch slijt ook dat gebouw met alles wat eraan en erin zit, terwijl het vaak om forse bedragen gaat om de zaak up to date te houden.

Voor zowel bewoner als gebruiker van een pand zou onderhoudservice een uitkomst ke zijn. Zeker nu het steeds lastiger wordt om voor onderhoud en reparatie vakmensen te vinden. Voor enkele bedrijven die zo’n service in hun pakket willen en ke opnemen, is er een eerlijke boterham te verdienen.

Dat dit niet gebruikelijk is, is geen zakelijk argument. Wie eraan zou willen beginnen, dient zich eerst af te vragen of er behoefte aan is. Bij voorkeur door te (laten) onderzoeken of er voldoende klanten zouden zijn te vinden. Dat is bij mijn weten nog nooit serieus en in omvang gedaan. Het is niet nodig de eerste week al een paar ton te vangen, maar wel na een jaar of twee er netjes aan te verdienen. Wie het dus als een vetpot ziet, zal teleurgesteld worden, hoewel men het nooit weet met iets nieuws. Er is een voorwaarde aan het idee verbonden: het service verlenende bedrijf moet lange tijd blijven bestaan, dat komt in de bouw minder vaak voor dan men gelooft. Heel wat opdrachten zijn eenmalig, zodat een lang leven niet is weggelegd. Bij een service-onderhoud denk je echter aan tientallen jaren of langer dan het actieve leven van een ondernemer. Dat hoeft evenwel niet te betekenen dat het enkel zeer grote bedrijven ke zijn.

De calculaties van diverse opdrachten voor een servicebedrijf ke problemen geven. Men dient met standaardgegevens te werken. Tevens zal het nodig zijn allerlei taken te vereenvoudigen om zo voor de klant een aantrekkelijk prijsbeleid te voeren. Als je het Handboek Bouwgebreken bekijkt, blijkt er op dit terrein nog wel het een en ander te doen. Te denken valt aan een soort onderhoudspolis, waarvoor de eigenaar of gebruiker een jaarpremie betaalt, ook als er tijdelijk niets aan de hand is, zoals een assurantie.

De personeelsbezetting van een servicebedrijf in de bouw zal ook wel erg lastig worden en blijven. Het is natuurlijk onmogelijk een werkelijk volledige ploeg mensen aan te houden als bijvoorbeeld een zeker herstel slechts eens per twee jaar voorkomt. En het is juist de geringe kans op specialisten voor zo weinig opdrachten, die een service-polis zinvol maakt. Het is dan ook geen idee voor een snelle ondernemer die eens iets nieuws wil proberen, want er komt veel bij kijken.

Toch is het wellicht een poging waard. Wie weet komen we over enige tijd zo’n servicebedrijf tegen in de bouw; precies als enkele ondernemers sinds een paar jaar mijn voorstel voor bemiddelingsbureaus voor deelname in of overname van bedrijven hebben opgepakt. Een goede en niet al te dure service voor gebouwen zou voor menig eigenaar en gebruiker een echte uitkomst betekenen.

Zoals gezegd, is standaardisatie een voorwaarde. Doch geen mens kan zeggen waarom deze in de bouw nog niet voldoende van de grond is gekomen, hoewel het individuele van winkels, kantoren, fabrieken of woningen aan verreweg de meeste mensen totaal voorbijgaat.

Reageer op dit artikel