nieuws

Japanse Trust 21 helpt bij ontgraven tot grote diepten

bouwbreed

Het ondergronds tegengaan van weglekkend zoet of zout water of van doorlekkende bodemverontreiniging, van welke aard dan ook, is een probleem waar wij in Nederland steeds meer mee te maken krijgen.

Japan moet deze problemen ook het hoofd bieden en daarbij komt dat die afschermingen steeds dieper noodzakelijk worden. Tot diepten van 20 tot 50 meter kan men volstaan met de traditionele stalen of betonnen damwanden. Bij grotere diepten wordt de kwaliteit van de afsluitende voegen steeds lastiger te realiseren, terwijl bovendien met de bestaande machines niet dieper kan worden ontgraven.

In 1989 kreeg de Taisei Corporation in Tokio van de overheid de opdracht te zoeken naar de mogelijkheid van een nieuw type dunne slurry-afscheiding, die niet alleen economisch is aan te brengen, zeer betrouwbaar is, maar bovendien tot op grotere diepten. Dit onderzoek resulteerde in een geheel nieuw type graafwerktuig, de Trust 21, dat in 1994 in gebruik kon worden genomen. Hiermee is het mogelijk in allerlei typen grond, van alluviale klei tot zachte rotsgrond, 20 cm dunne wanden te gieten tot 200 meter diep. En met een nauwkeurigheid tot 5 cm afhankelijk van de diepte. Dit laatste vindt plaats door lasercontrole. Aldus een nota op een seminar over Automatisering en Robotisering in de Bouw.

Het graafwerktuig heeft een breedte van 3,98 m en een hoogte van 7,318 m. Het hangt aan kabels, heeft een gewicht van 24 tf en wordt gedragen door een rupsvoertuig van 80 tf. Het bevat twee elektromotoren die onafhankelijk van elkaar op verschillende snelheden ke werken en op afstand worden bediend.

Werking

Een po wordt verdeeld in segmenten van 3,98 m. Achtereenvolgens worden de segmenten 1,3,5 en 7 ontgraven en gevuld. Na verharding volgen de tussenliggende segmenten 2,4 en 6, om en om tot de hele diepwand gereed is.

Stap 1: Ontgraven. Dit gebeurt terwijl de slurry wordt toegevoerd om de wanden te stabiliseren. Het speciale positioneringssysteem controleert de plaats van het graafwerktuig.

Stap 2: Slib verwijderen. Wanneer de graafdiepte is bereikt wordt het werktuig gebruikt om de bodem van de sleuf schoon te maken.

Stap 3: Het verharden. Het bentoniet- of een speciaal CMC-cementmengsel wordt door het graafwerktuig heen ingebracht. Gedurende het ophalen van de Trusty 21 draaien de snijkoppen in de tegengestelde richting teneinde het mengsel goed te verdelen.

Stap 4: Het voorgaande proces herhaalt zich bij de volgende segmenten.

Stap 5: Nu wordt de grond tussen de gereedgekomen segmenten ontgraven en worden de wandelen gevuld. Door voorzichtig te ontgraven wordt de dichtheid van de voegen bevorderd.

Stap 6; het gehele proces wordt herhaald tot de geplande diepwand gereed is.

Nauwkeurigheid

Het op grote diepten verticaal ontgraven wordt bewaakt door een speciaal ontwikkeld H.A.P.-systeem. Dit Highly accurate positioning systeem met twee neerwaarts gerichte lasers verbonden met de computer die de Trust 21 bestuurt. De graafsnelheid ligt tussen de 3,5 en 5 meter per uur.

De rapporteurs verhaalden op het seminar van de vele proeven en de praktijkstudies en concludeerden dat de Trust 21 in staat is met een minimale inzet van arbeid, dus tegen lage kosten, hoogwaardige 20 cm dunne diepwanden te vervaardigen tot een diepte van 200 meter. Hiermee ke veel bodemverontreinigingsproblemen het hoofd worden geboden.

Reageer op dit artikel