nieuws

Inning wao-malussen blijft al achterwege

bouwbreed Premium

De inning door bedrijfsverenigingen van boetes, die aan werkgevers wordt opgelegd als een of meer personeelsleden in de wao belandt, de zogenaamde malus, ligt sinds half februari stil. Directe aanleiding daartoe waren uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, die nogal wat wao-boetes vernietigde wegens onvoldoende onderbouwing.

Het CTSV, de toezichthouder op het sociale verzekeringsgebied heeft de bedrijfsverenigingen om opheldering verzocht. Ook bij de Bedrijfsvereniging voor de Bouw, die heeft volstaan met het niet langer van de boetes en niet zo ver is gegaan als andere bedrijfsverenigingen, die zijn overgegaan tot terugbetaling van opgelegde boetes. Dat laatste is volgens het CTSV zonder meer een overtreding van de wet.

Het opleggen en innen van boetes werd gestopt nadat de Centrale Raad van Beroep een aantal wao-boetes vernietigde omdat een voldoende motivering ontbrak. Maar een betere onderbouwing van de wao-boete voor de werkgever botst met de privacy van de werknemer. Zo mogen bedrijfsverenigingen het medisch dossier van een arbeidsongeschikte niet zo maar aan derden, waaronder de werkgever, ter inzage geven.

Het Tijdelijk Instituut voor coordinatie en afstemming verschafte daarop bedrijfsverenigingen nieuwe instructies om zo in staat te zijn aan de vraag naar betere onderbouwing te voldoen. Maar het CTSV signaleert dat dit kennelijk niet heeft geholpen.

Zoals bekend wil staatssecretaris Linschoten de malus in de wao afschaffen met terugwerkende kracht tot 1 juli van dit jaar. Maar de Eerste Kamer dient zich nog over dit voorstel uit te spreken. Intussen zal de Bedrijfsvereniging voor de Bouw overgaan tot het opnieuw bekijken van een aantal gevallen. In ieder geval zal men de werkgevers op de hoogte stellen wanneer ze een boete in het vooruitzicht gesteld ke zien.

Als alle gevallen tussen half februari en l juli een heel nieuw onderzoek gaan vergen, komt er echter heel wat zand in de uitvoeringsmachine, aldus de woordvoerder van de BVBouw.

Reageer op dit artikel