nieuws

Indonesie besteedt energiewerken uit

bouwbreed Premium

Het vliegtuig met meer dan vijftig topondernemers is nog niet koud geland in Jakarta, of de eerste orders zijn binnen. Kabelfabrikant NKF uit Delft krijgt een opdracht met een waarde van f. 150 miljoen, Elin Holec Hoogspanning voor een bedrag van f. 210 miljoen.

De orders maken deel uit van een po voor de aanleg van transmissienetwerken in Centraal- en Oost-Java in opdracht van de Indonesische staatselektriciteitsmaatschappij.

NKF moet ondergrondse kabelverbindingen leveren in de steden Soerabaya, Djokjakarta en Solo. Ook krijgt het bedrijf de supervisie op de installatie. Het verwacht twee jaar te moeten werken aan deze opdracht.

Elin Holec levert elektrische installaties in Jakarta, Soerabaya, Djokjakarta, Semarang en Solo. Het is de bedoeling dat de elektriciteitsvoorziening door de nieuwe installaties betrouwbaarder wordt. Capaciteitsschommelingen en stagnaties moeten tot het verleden gaan behoren.

Financiering

ABN Amro heeft in verband met deze opdrachten twee overeenkomsten met de Indonesische overheid getekend voor exportfinanciering. Exporttransacties van het Nederlandse bedrijfsleven komen alleen in aanmerking voor exportfinancieringen wanneer het de uitvoer van kapitaalgoederen en diensten betreft.

De Nederlandse Credietverzekering Maatschappij verzekert dergelijke financieringen tegen politieke en commerciele risico’s. Voorwaarde is dat het Nederlandse bestanddeel van de transactie minimaal 70 procent is.

Reageer op dit artikel