nieuws

In een grote zandbak horen grote scheppen

bouwbreed

Om een van de grootste zandbakken ter wereld, de Sinai woestijn in Egypte, weer een beetje een groen aanzicht te geven, zijn vijftien Caterpillar scrapers plus bijbehorende Caterpillar D9N dozers voor het duw- en egalisatiewerk, bezig aan de bouw van een deel van de uitgebreide irrigatiewerken. In totaal moet hier een 14,5 miljoen kubieke meter zand ‘verschept’ worden.

Egypte, met zijn totale bevolking van 60 miljoen mensen, kent zoals zoveel landen uit die regio een enorm werkloosheidsprobleem. Als gevolg hiervan emigreren hele families naar de grote steden in de, valse, hoop aldaar werk te vinden. Zij leven daar onder de meest erbarmelijke omstandigheden.

Om dit probleem voor een groot deel op te lossen investeert de Egyptische regering momenteel fors in infrastructurele werken. Een van de belangrijkste in dit verband is het stap voor stap veranderen van de nutteloze woestijn in vruchtbare agrarische grond, door de aanleg van uitgebreide irrigatiewerken.

Het water dat voor de irrigatie nodig is wordt onttrokken aan de Nijl, de rivier die al duizenden jaren een onmisbare bron is van de Egyptische watervoorziening. Op dit moment onttrekt men aan de Nijl een debiet van 55,5 miljard kubieke meter per jaar. De Egyptische overheid wil nog eens 7 miljard kubieke meter extra water gebruiken voor een van de eerste grote poen die men opzet en waardoor een gebied ter grootte van 400.000 acres ( 180.000 hectaren) bevloeid kan worden.

Noord Sinai

Het eerste deelpo is de aanleg van irrigatiewerken in de huidige woestijngebieden die aan weerszijde van het noordelijk deel van het Suez-kanaal liggen.

Het eerste gedeelte van dit werk, waartoe ten westen van het Suezkanaal het Al Sallam kanaal is gegraven, is nu voltooid. Dit kanaal moet nu nog 150 km worden doorgetrokken naar het oosten waarbij men onder meer ondergronds het Suez kanaal zal kruisen.

Kanaal

Een van de grootste Egyptische aannemers van infrastructurele werken is het bedrijf Al Behera. Van de nog te realiseren 150 km is dit bedrijf nu bezig met de eerste fase die zal bestaan uit de aanleg van het Al Sheikh Gabber Al Sabah kanaal, een kanaal met een lengte van 22 km.

De breedte, gemeten op de bodem van dit kanaal zal 22 meter bedragen terwijl aan de bovenzijde van het kanaal een breedte van 42 meter bereikt zal worden. De diepte van het kanaal wordt 5 meter, waarbij in de praktijk een waterdiepte van 4,5 meter zal worden aangehouden.

Het overgrote deel van het kanaal zal aan de binnenzijde worden bekleed met een laag beton ter dikte van 250 mm. Daarnaast zal in sommige gedeelten onder de betonlaag pvc-doek worden aangebracht om waterverlies door doorsijpeling te voorkomen.

Voor de realisatie van dit kanaal zal in deze enorme zandbak maar liefst 14.500.000 m3 zand weggegraven dienen te worden. Door nadere modificaties van het werk zal deze hoeveelheid nog vergroot worden met nog eens 3.000.000 m3.

Meer dan de helft van het te verzetten zand zal worden gebruikt om het omliggende gebied uit te vlakken. Het overtollige materiaal zal over de woestijn verspreid worden.

Naast dit ‘simpele’ graafwerk van zandmateriaal zal in dit werk nog 2 miljoen kubieke meter klei-achtig materiaal, 1 miljoen vierkante meter beton, 320.000 vierkante meter pvc-doek en 200.000 rotssteen voor beschoeiing verwerkt worden.

Scheppen

Het eerste probleem vormde de ‘scheppen’. Voor een dergelijk werk in zo’n zandbak waren de grootst mogelijke grondverzetmachines nodig, die bovendien goed overweg konden met toch wel moeilijk te verzetten grondmateriaal.

De keuze viel uiteindelijk op de door twee motoren aangedreven Caterpillar 627F scrapers die geduwd worden door een Caterpillar D9N bulldozer. Om binnen het werkschema te blijven werden van beide machinetypes 15 stuks aangeschaft.

Standaard zijn de scrapers uitgerust met twee dieselmotoren die een vermogen afgegeven aan het vliegwiel van 168 kW bij 2200 omw/min. In ledige toestand bedraagt het bedrijfsgewicht 36.538 kg terwijl de maximale rijsnelheid 51.3 km/uur bedraagt.

De machines zijn uitgerust met de standaard Michelin 29.5 – 34 EZ banden waarvan proefondervindelijk is gebleken dat deze de beste tractie en ‘drijfvermogen’ geven in de zachte bodem.

Het weg te graven materiaal bestaat uit een zeer fijnkorrelig rul zand met een relatief hoog kiezelgehalte. De diepte van deze kurkdroge zandlaag bedraagt 15 meter. De dichtheid van het materiaal is 1,6 ton/m3. Het sterk schurende karakter van dit zand betekent tevens dat de stalen rupsen onder de D9N bulldozers iedere 2000 draaiuren vervangen dienen te worden.

Per werkgang kan de scraper zich beladen met maximaal 16,5 m3 zand, dat 500 tot 1500 meter dient te worden weggebracht. Men heeft berekend dat elke scraper 120 m3 van het te graven materiaal per uur verwerkt. Dat betekent hier dat de kosten per verplaatste kubieke meter materiaal onder de $0,50 blijven.

Machinisten

De machinisten van deze machines hebben, om het hoofd te ke bieden aan de moeilijke omstandigheden waaronder hier gewerkt dient te worden en het moeilijk te verwerken materiaal, een speciale opleiding gevolgd gedurende een maand.

Onder temperaturen die constant tussen de 30 en 40 gr. Celsius liggen werken de machinisten in twee ploegen met een werktijd van 8 uur, zodat de machines 16 uur per dag aan het werk zijn. Na 23 dagen volgens dit schema te hebben gewerkt, krijgt iedere machinist gedurende een periode van zeven dagen vrij-af.

De seizoensinvloeden in deze regio hebben een niet onbelangrijke invloed op de continuiteit van het werk. Zo ligt hier gedurende 20 dagen per jaar het werk stil vanwege de zware zandstormen die hier voorkomen.

Water-aanvoer

Naast de scrapers en de bulldozers heeft men voor dit werk een enorme hoeveelheid materieel ingezet. Zo treft men hier een complete betonfabriek, wielladers, knikgestuurde dumptrucks, vrachtwagens, motorgraders, waterwerpers, truckmixers, hydraulische graafmachines, landbouwtractoren, betonpompen en specifiek materieel aan. De brandstofconsumptie van dit materieel bedraagt 25.000 liter per dag.

Hoofdaannemer Al Behera is verantwoordelijk voor het totale po. Naast het graven en bekleden van het 22 km lange kanaal, wordt op beide oevers een asfaltweg aangelegd waarlangs een bomenrij wordt geplant. Over het kanaal moeten 12 bruggen worden gebouwd met een vrije overspanning van 22 meter.

Als het werk gereed is, zal uit het Demyatta-bekken, dat vlakbij de monding van de Nijl in de Middellandse Zee ligt, het water in het kanaal worden gepompt. Via een tunnel die een doorsnede heeft van 4 x 5,1 meter en hevel-installaties wordt dan het water onder het Suez kanaal, spoorwegen, wegen en bestaande pijpleidingen gevoerd. Dit allemaal in een debiet van 40 m3 per sec.

Eenmaal geheel compleet, dus inclusief woningen en infrastructurele werken zal het irrigatiesysteem verder over het noordelijke deel van de Sinai woestijn worden uitgebreid. Als het land in economische produktie kan worden genomen zal het voornamelijk een agrarische bestemming krijgen.

Vijftien Scrapers en evenzoveel bulldozers vormen de ‘scheppen’ ten behoeve van een irrigatiepo zoals dat momenteel wordt uitgevoerd in de Sinai woestijn. Per ‘schep’ wordt 16,5 m3 zand opgenomen.

Reageer op dit artikel