nieuws

Hillen en Roosen BV maakt bezwaar tegen ‘strafbaar feit’

bouwbreed

Aannemingsbedrijf Hillen en Roosen BV te Amsterdam heeft bezwaar gemaakt tegen een deel van de inhoud van een artikel op de voorpagina van Cobouw van vrijdag 11 augustus jl. Daarin staat, dat de Wet op de Arbeidsomstandigheden bewust zou zijn overtreden en er dus een strafbaar feit zou zijn gepleegd bij de bouw van de uitbreiding van het Paleis van Justitie te Den Haag.

Bij die bouw zijn breedplaatvloeren gehesen van vrachtwagens van en boven de openbare weg. Vast staat, dat bij deze werkzaamheden het rijdende en lopende verkeer normaal doorgang vond, met alle risico’s vandien. Of hiermee een strafbaar feit is gepleegd en zo ja, of het bewust is gebeurd, staat echter niet vast. Volgens een woordvoerder van de Dienst voor Inspectie en Informatie van het ministerie van SoZaWe is de aannemer verantwoordelijk voor de veiligheid van derden. “Hijsen over mensen doe je niet”, aldus de woordvoerder, maar “de situatie is veilig zolang men maar niet getroffen kan worden”. Volgens Hillen en Roosen is er geen onderzoek geweest en zijn er goede afspraken gemaakt met de betrokken instanties.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels