nieuws

Heerlen in de strijd voor stadion Roda

bouwbreed

De gemeente Heerlen blijft zich verzetten tegen de bouw van een nieuw voetbalstadion annex bouwmarkt en andere economische bedrijvigheid op een locatie op het bedrijventerrein Beitel-Zuid in Kerkrade. Roda JC zou hierdoor enkele miljoenen guldens per jaar meer ontvangen. Heerlen vreest dat de geplande bouw een ernstige concurrent is voor de Heerlense ondernemers en heeft inmiddels steun gevonden bij de ambtelijke top van de Provincie Limburg.

Tijdens een ambtelijk overleg, waarbij ook Kerkrade betrokken was, gaven de provincie-ambtenaren de voorkeur aan de bouw van het stadion op de gemeentegrens van Kerkrade/Heerlen, op Heerlens grondgebied. Daartegen heeft Kerkrade onmiddellijk bezwaar aangetekend. Als Kerkrade en Heerlen het op korte termijn niet eens worden hakt de Provincie de knoop door.

Reageer op dit artikel