nieuws

Grootschalige renovatie in Israelische steden

bouwbreed

Eindelijk is het ministerie van Bouw en Infrastructuur in Israel over de brug gekomen met een fors budget voor de renovatie van de vele in totaal vervallen staat zijnde wijken in met name Tel-Aviv en Jerusalem. Voor dit jaar is een bedrag van f. 70 miljoen uitgetrokken voor renovatiewerkzaamheden in 133 wijken, oftewel zo’n 900.000 woningen.

In Tel-Aviv (de ‘lente heuvel’), gesticht in 1909, staan vele tienduizenden woningen op instorten. De woningen, veelal daterend uit de twintiger (de ‘eclectic-stijl’) en dertiger jaren (‘Bauhaus-periode’) hebben nooit enig onderhoud gehad en betonrot is een normaal verschijnsel in de vele wijken rondom het centrum.

Wijk na wijk zal nu gerenoveerd worden en men hoopt eind van dit jaar, alleen al in Tel-Aviv, een kleine 6000 woningen weer als nieuw op te leveren. Het totale po zal zeker vijf tot zeven jaar vergen.

Aantrekkelijk

De bewoners van de wijken worden betrokken bij het renovatiepo en er is ook een mogelijkheid om de appartementen te vergroten. Wil een bewoner van deze gelegenheid gebruik maken – de meeste woningen in deze verkrotte wijken zijn zeer klein, tussen de 25 en 75 m2 – dan kan deze van het ministerie een lening krijgen van circa f. 30.000, waarvan 40 procent wordt omgezet in een schenking. De rest kan worden terugbetaald in zeer aantrekkelijke voorwaarden.

Dit is gedaan om vooral de jonge echtparen een push te geven om in de wijken te blijven wonen. Men verwacht dat in de gerenoveerde wijken de prijzen van de woningen zullen stijgen met een kleine 20 procent. Tegelijkertijd met de renovatie van de gebouwen wordt door de gemeente de infrastructuur in de wijk verbeterd.

Maar liefst zo’n 900.000 woningen zullen de komende tijd onder handen worden genomen.

Reageer op dit artikel