nieuws

Gaaswanden scheiden liften onderling

bouwbreed Premium

De toepassing van het modulaire gaaswandsysteem heeft zijn weg gevonden in de lifttechniek. Oorspronkelijk is dit systeem voorbehouden aan fabrieks- en magazijnafschermingen, het maken van kelderboxen en garage-afscheidingen, hondehokken en dergelijke.

Nu past Axelent BV de Nederlandse vestiging van Axelent Zweden AB het systeem toe bij de installatie van liftschachten met meerdere liften. Het systeem is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Lift-Technisch Buro te Den Haag. Het modulaire systeem heeft een veilige maaswijdte, is mechanisch voldoende sterk en voldoet volledig aan de normen voor de liftenbouw. Het heeft zich in de praktijk reeds bewezen. Liften vallen onder de wet ‘gevaarlijke werktuigen’ en onder de normen NEN-EN 81-1 en 2. Deze worden regelmatig aangescherpt om de veiligheid van de gebruiker te optimaliseren. Voor het installeren van de gaaswandsystemen zijn desbetreffende bepalingen toegevoegd.

Reageer op dit artikel