nieuws

Europese miljoenen voor Eems Dollard Regio

bouwbreed Premium

De Europese Unie stelt f. 47 miljoen beschikbaar voor de Eems Dollard Regio (EDR). Het geld wordt de komende jaren besteed aan enkele grensoverschrijdende poen. Met het geld worden onder meer wegen aangepakt. Verder is het de bedoeling dat de toeristische ontwikkeling van het gebied een oppepper krijgt en starten er natuur- en milieupoen. Ook nationale en regionale overheden dragen aan de verschillende poen bij. In totaal wordt een bedrag van meer dan f. 110 miljoen beschikbaar gesteld.

De EDR is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van 31 gemeenten, vier intergemeentelijke organisaties en vijf Kamers van Koophandel en Fabrieken in de provincies Groningen en Drenthe en in het Duitse Ostfriesland en Emsland. De EDR is opgericht om de samenwerking te verbeteren tussen organisaties en om de contacten te verbeteren tussen de beide bevolkingsgroepen.

Reageer op dit artikel