nieuws

Europees geld voor Euregio Maas-Rijn

bouwbreed Premium

De Euregio Maas-Rijn krijgt f. 88 miljoen uit de Europese kas om de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederlands Limburg, Belgie en Duitsland te bevorderen. De Europese Commissie heeft de steun dinsdag goedgekeurd. De hulp valt onder het zogeheten Interreg II-programma van de gemeenschap.

Met de bijkomende bijdragen van de nationale en plaatselijke overheden en particuliere investeerders is er voor het samenwerkingsprogramma in deze Euregio voor de komende vier jaar in totaal zo’n f. 150 miljoen beschikbaar. Over de besteding van de miljoenen overleggen de betrokken overheden met Brussel.

Het geld is onder meer bedoeld voor verbeteringen in de infrastructuur, de bevordering van samenwerking tussen bedrijven en organisaties, werkloosheidsbestrijding en het aanmoedigen van innovatie. Ook milieu- en natuurpoen worden ermee gefinancierd.

Reageer op dit artikel