nieuws

Doelstelling minder CO2 in huishoudens gehaald

bouwbreed

Uit een onderzoek van EnergieNed blijkt dat de doelstelling van het Milieu Actie Plan II (MAP II) voor het verminderen van de CO2-uitstoot in de huishoudens en utiliteitsgebouwen vorig jaar zijn gehaald. Daar staat tegenover dat de industrie ver achterblijft.

De doelgroep huishoudens blijkt bovendien in de pas te lopen met de voorgaande jaren. In 1994 is 24% gerealiseerd. De doelstelling van de vermindering van de CO2-uitstoot volgens MAP I was gesteld op 26% en volgens MAP II op 19%. Bij de utiliteitssector is 13% gerealiseerd. Dat is minder dan de 19 procentsdoelstelling van MAP I, maar meer dan de 10 procentsdoelstelling van MAPII.

Utiliteitsbouw

Het verschil in de percentages van de doelstellingen van MAP I en MAP II is, dat aan MAP II een kwalificatie is toegevoegd. In MAP II is de verdeling toegevoegd van verbruikerszijde naar verbruikers en produktiezijde, waardoor op beide gebieden moet worden gescoord. Zoals uit voorgaande cijfers blijkt heeft ook de utiliteitsbouw de doelstelling volgens MAP II net gehaald.

De industriesector loopt behoorlijk achter. Die heeft slecht 1% gehaald van de MAP II-doelstelling van 8%. Dit uiterst mager resultaat is volgens EnergieNed te Arnhem te wijten aan het feit dat de industriegroep in het kader van MAP II nog slechts een nieuwkomer was. De maatregelen voor een verminderde CO2-uitstoot bevinden zich daar nog in een voorbereidingsfase.

Achtergebleven

De warmtekrachtkoppeling (WKK) is ook sterk achtergebleven bij de hooggespannen verwachtingen. Op dit gebied is vorig jaar slechts 26% gehaald: doelstelling MAP I 38% en MAP II 44%. Daarbij moet echter wel worden bedacht, dat in 1994 slechts een kwart is gerealiseerd van dat in 1993.

Desondanks verwacht EnergieNed, dat juist deze sector de doelstelling voor het jaar 2000 ruimschoots haalt. Voor huishoudens zal het kantje boord zijn in dat jaar en het bedrijfsleven en de overheidsgebouwen zullen de doelstelling bij lange na niet halen. Ook de overige sectoren waaronder de windenergie scoren uiterst mager.

Stortgas vormt een positieve uitzondering. In MAP1 was nog geen doelstellingspercentage opgenomen. In MAP II is dit gesteld op 10%. De vermindering van CO2 uit stortgas heeft echter 28% gehaald. In 1994 is er aan maatregelen ter terugdringing van de CO2-uitstoot 1.206.000 ton bereikt.

Volgens EnergieNed zijn de stimuleringsmaatregelen in 1994 heel succesvol geweest. Ondanks de lagere stimuleringsbedragen bij zowel isolatiemaatregelen als die van de HR-ketel is het aantal gesubsidieerde maatregelen bij de ISO-HR toegenomen. Ook bij het duurdere HR-glas was dit het geval.

Pril

De resultaten van de STIMEV- en STIMOV-regelingen, stimuleringsregelingen voor respectievelijk energie-efficiente en energie-efficiente openbare verlichting, blijken volgens de uitgave ‘Resultaten Milieu Actie Plan Energiedistributiesector 1994’ van EnergieNed een succes te zijn. De STIMOV is nog pril.

De resultaten van STIMEV zijn voor wat betreft de stimulering ten opzicht van 1993 met ruim 50% toegenomen. Desondanks is de reductie van de CO2 uitstoot als gevolg van verlichtingsmaatregelen in deze periode gehalveerd. De reductie van CO2 door verwarming is daarentegen in diezelfde periode bijna de helft verbeterd.

Reageer op dit artikel