nieuws

Congres over aanpak schimmelproblemen

bouwbreed Premium

De Stichting Bouwresearch (SBR) en TNO Bouw organiseren een symposium over de schimmelproblematiek in woningen. Het symposium met als titel ‘Schimmels de baas?’ wordt op 3 oktober 1995 gehouden in Hotel Figi in Zeist. Aanleiding voor het symposium is het onderzoek waarop dr.ir. Olaf Adan begin dit jaar promoveerde aan de Technische Universiteit Eindhoven. De SBR maakte een populaire versie van zijn onderzoeksrapport, die tijdens het symposium wordt gepresenteerd.

Adan ontdekte dat behalve de bouwconstructie en het binnenklimaat de eigenschappen van afwerkmaterialen een essentiele rol spelen bij het ontstaan van schimmelproblemen in woningen. In het Bouwbesluit wordt daarmee geen rekening gehouden. Adan concludeerde dan ook dat de huidige Nederlandse regelgeving tekort schiet en onvoldoende waarborgen biedt om schimmelvorming te voorkomen.

Uit het onderzoek is echter ook gebleken dat de schimmelgevoeligheid van afwerkmaterialen wel degelijk is te meten. Bij de bestrijding van schimmels betekent dit een belangrijke stap vooruit. Want er ke daardoor bijvoorbeeld in de besteksfase eisen worden gesteld aan de toe te passen materialen. Ook de effecten van schimmels op de gezondheid zullen tijdens het symposium aan de orde komen.

Informatie: SBR, telefoon 010-4117276.

Reageer op dit artikel