nieuws

Certificering van belang voor opdrachtgever en bedrijf

bouwbreed

Er zijn directeuren van bedrijven die een beetje meewarig glimlachen als het over certificering gaat. “Daar doen we niet aan mee”, zo stellen ze, “bij ons loopt alles toch al op rolletjes.” Directeur R. Jonker is het daar niet mee eens. Althans, hij blijft buiten de gang van zaken bij zijn collega’s, maar hij vindt het behalen van een certificaat wel van groot belang, zowel voor zijn opdrachtgevers als voor zijn zaak, Bouw- en Aannemingsbedrijf N.J. Groot BV in Andijk.

Vandaar dat hij erg blij is dat aan zijn bedrijf het ISO-90001 certificaat is toegekend. Op een feestelijke bijeenkomst op dinsdag 12 september zal dan ook niet alleen aandacht worden besteed aan het vijftigjarig bestaan van N.J. Groot BV, maar zal ook ruime aandacht worden besteed aan de waarborg voor kwailiteitszorg. Prof. drs. A.P. Buur van het EIB komt naar Andijk om te spreken over het onder thema ‘Kost kwaliteit geld?’ “Ik vind het certificaat wel van groot belang,” zegt Jonker met nadruk. “In de eerste plaats natuurlijk voor de opdrachtgever. Die kan er nu van op aan dat een kwaliteitsprodukt wordt geleverd en hij kan aan de hand van het pohandboek precies zien hoe er is gewerkt, en wie bepaalde onderdelen waar heeft gecontroleerd en hij kan ons daarop aanspreken. Zo’n pohandboek vervangt een beetje de ‘ouderwetse’ opzichter.”

Eigen initiatief

Maar voor hemzelf en zijn medewerkers acht Jonker het gecertificeerd zijn van het bedrijf minstens van even groot belang. “In zo’n projecthandboek staat dus precies in wie wat en hoe moet doen. Daarop kan een ieder worden aangesproken.” Dat het eigen initiatief van de medewerkers niet moet worden uitgebannen vindt de directeur vanzelfsprekend. “Er ke zich omstandigheden voordoen waarin in inbreng van onze vakbekwame medewerkers nodig is. Dan komen ze met een oplossing die beter is dan het handboek aangeeft. Zo’n oplossing wordt verwerkt als ‘verbeterpo’. Ze wordt besproken in het QMT, het kwaliteits management team, en dan vastgelegd. Voortaan wordt dan gehandeld zoals die medewerker heeft voorgesteld.” Het bedrijf is de weg naar de kwaliteitswaarborg al in l990 opgegaan. Jonker: “We zijn toen ingestapt in de NVOB-kwaliteitstrein. Met zijn drieen, de hoofduitvoerder, de calculator/werkvoorbereider en ik hebben we welbewust een aantal activiteiten ter bevordering van de kwaliteit ontplooid. Vooral bij de hoofduitvoerder sloeg het aan en hij wilde graag verder gaan om de betrokkenheid van de mensen nog te vergroten. Hij nam op zich, overigens nog zonder hulp van buiten,onze kwaliteit te toetsen aan de ISO-norm. Nou, eerlijk gezegd kwamen er, om het eens zo te zeggen, wel wat ‘mitsen en maren’ uit. We besloten verder te gaan. We kwamen in contact met adviesbureau Tracoin uit Rijswijk, die werkloze academici opleidde voor kwaliteitsauditor. We kregen iemand toegewezen, maar die haakte af. Het bureau vond dat vervelend en liet ons weten dat het ons verder wilde begeleidde. Toen kwam de Alkmaarse Hogeschool met de vraag of wij een afstudeerpo voor kwaliteit hadden. Wel, dat hadden we en om kort te gaan, via het bureau en de afstudeerscriptie ‘Implementatie van het kwaliteitssysteem binnen N.J. Groot BV’ zijn we op het punt gekomen waarop we het certificaat konden aanvragen. Het personeel hebben we gedurende de looptijd van het project geinformeerd. Nou moet ik nog wel bij vertellen, dat we onze medewerkers van het belang moesten overtuigen: ze waren eerst wel wat sceptisch maar via een beetje ludieke voorlichting wisten we hen toch om te krijgen. En het resultaat weet je: we hopen nu binnenkort het ISO-certificaat in ontvangst te nemen.”

Utiliteitssector

Uit de woorden van Jonker blijkt dat de afgelopen tijd ‘het in de wacht slepen van de waarborg voor kwaliteitszorg’, zoals hij zelf zegt, nogal wat tijd in beslag heeft genomen. Gelukkig is het bouwen wel gewoon doorgegaan om brood op de plank voor de veertig medewerkers te hebben. Het bedrijf maakt een omzet van ongeveer f. 10 miljoen per jaar, waarvan een groot deel in de utiliteitsbouw en verder in woningbouw al dan niet voor eigen rekening en risico. Het is tot dusver goed gegaan met Bouw- en aannemingsbedrijf N.J. Groot BV en veel zorgen over de toekomst heeft Jonker niet: “Al ke we voor de komende maanden nog wel wat opdrachten gebruiken.” Jonker heeft het als directeur van een middelgroot aannemingsbedrijf uitstekend naar zijn zin, maar hij weet ook de voor- en tegens van zo’n bedrijf te analyseren. “Je valt af en toe tussen de wal en het schip”, zo filosofeert hij. “We zijn te klein voor bijvoorbeeld overheidsopdrachten in het kader van de Europese gemeenschap. En we zijn te groot voor het klantenwerk. Maar daar hebben we een oplossing voor gevonden: we zijn aangesloten bij de onderhoudsorganisatie Kobus. Daarvoor werken zes mensen, die altijd voor dat werk beschikbaar zijn. Een middelgroot bedrijf heeft ook veel voordelen. Het is goed bestuurbaar, je kunt met een kleine staf toe, je kent de mensen persoonlijk en door het directe contact kun je ze ook gemakkelijker motiveren. Al met al is het niet zo gek om bij een middelgroot bedrijf te werken.”

Bouw- en aannemersbedrijf N.J. Groot vijftig jaar

Dirk Groot, een dorpstimmerman uit Lutjebroek, deed aan het einde van de oorlog zijn bedrijf over aan N.J. Groot. Het waren vooral utiliteitspoen, die het bedrijf bouwde, zoals een raadhuis in Hoogkarspel, de Westfriese Werkplaats (tegenwoordig DSW), een raadhuis in Heerhugowaard en winelcentra in dezelfde plaats. Woningen bouwde N.J. Groot ook onder meer 52 in Enkhuizen en 28 in Bovenkarspel, alle in de sociale sector. In 1966 trad R. Jonker in dienst als calculator. In 1972 overleed de oprichter, pas 52 jaar oud, terwijl een aantal flinke werken onder handen waren, zoals een 36-klassige school met gymzalen enz. in Laren. De familie Groot verzocht Jonker de leiding in handen te nemen. Dat deed hij, maar hij bekent nu eerlijk dat het voor hem een echt moeilijke tijd was. Hij moest veertig medewerkers aan de slag zien te houden. Dat het hem gelukt is blijkt uit het feit dat het bedrijf nu het halve eeuwfeest kan vieren. Om sterker te staan werd besloten het bedrijf aan te sluiten bij De Toekomstgroep, aanvankelijk een samenwerkingsverband van schilders- en glaszettersbedrijven, dat dus werd versterkt met een bouwer en inmiddels nog andere disciplines in het pakket heeft. De heer Jonker is inmiddels een van de drie directeuren van de groep. Mede door De Toekomstgroep ging het goed met N.J. Groot. Het bedrijf kreeg bijvoorbeeld werk in Flevoland en Beverwijk op het gebied van gevelrenovatie. Het inmiddels naar Andijk verhuisde bouw- en aannemingsbedrijf kreeg ook werk voor de Stichting Jachthaven in die plaats. Het is er nu al tien jaar aan het werk bij allerlei uitbreidingen. Een andere grote opdrachtgever is Simon Loos BV waarvoor het aannemersbedrijf in verscheidene plaatsen van het land bedrijfshallen bouwt. Een van de grootste opdrachten was een praktijkopleiding voor volwassenen van f. 5,3 miljoen in Lelystad, een werk dat binnen twintig weken klaar moest zijn. Voor de woningstichting Hoorn heeft het bedrijf veel renovatie en onderhoudswerk en het bouwde een zogenaamde woonwinkel voor deze stichting. In Obdam voert N.J. Groot sociale bouw uit, maar wel gecombineerd met verkoopwoningen voor eigen rekening en risico, “anders komt een bedrijf als het onze er niet uit.” Voor Security Householding in Purmerend bouwt het (al voor de vierde maal) een kantoor en magazijn en voor Defensier is het bedrijf aan de slag in Den Helder. N.J. Groot BV heeft – na Belgie – zijn eerste buitenlandse avontuur achter de rug: bedrijfsruimte en kantoren in Bad Bentheim. Het was, volgens Jonker, wel even wennen, maar mede dank zij de hulp van het Duitse bouw-en woningtoezicht, dat zeer behulpzaam was, en de collega’s van TBH uit Twente was het po niet zonder succes. “Er ligt weer een offerte klaar”, zegt Jonker. Bouw- en aannemersbedrijf N.J. Groot is ook aangesloten bij Kobus en heeft een machinale afdeling die voor het eigen bedrijf maar ook voor derden moeilijk uitvoerbare klussen uitvoert. Dinsdag 12 september wordt in de Jachthaven Buurtjeshaven in Andijk het jubileum gevierd en het ISO-9001 certificaat uitgereikt. Sprekers zijn prof.,drs. A.P. Buur van het EIB ing. B. Lieverse van het kwaliteitspo van het NVOB en burgemeester W. Veldhuizen van Andijk.

Reageer op dit artikel