nieuws

‘Bronzen Bever’ flink in trek

bouwbreed

Voor de rijksprijs voor bouwen en wonen, ‘De bronzen bever 1995’ zijn 56 poen op het terrein van de ruimtelijke ordening ingediend. Op basis van een voorselectie zullen waarschijnlijk drie tot vijf projecten worden genomineerd.

Onder voorzitterschap van de nieuw benoemde rijksbouwmeester prof. ir. W. Patijn zal de jury alle inzendingen beoordelen en vooral rekening houden met de wijze waarop ‘water’ een structurerende rol speelt in de ingezonden poen.

De prijs bestaat uit een kunstvoorwerp (‘De bronzen bever’) en een bedrag van f. 50.000. Op aanwijzing van de winnaar wordt het geldbedrag besteed aan activiteiten die de realisatie van ruimtelijke ordeningspoen met een hoge ruimtelijke kwaliteit stimuleren.

De rijksprijs is in 1990 ingesteld en gaat jaarlijks bij toerbeurt naar projecten op het terrein van de utiliteitsbouw, de volkshuisvesting en de ruimtelijke ordening. Minister De Boer zal op 29 november 1995 de winnaar bekend maken.

Reageer op dit artikel