nieuws

Bouwstop voor asfaltinstallatie Boesewinkel

bouwbreed

Wegenbouwer Boesewinkel BV te Nijmegen is door een gerechtelijke uitspraak in conflict geraakt met de gemeente over de verdere bouw aan een asfaltinstallatie. De bouw moest vorige week door de uitspraak van de president van de Arnhemse rechtbank worden stilgelegd, met alle dreigende schade voor Boesewinkel vandien.

Hangende de procedures weigert raadsman mr. A. ten Veen van advocatenkantoor Stibbe te Amsterdam elk commentaar. “Wij zullen de geeigende wegen bewandelen” is het enige dat hij kwijt wil na een urenlang conclaaf woensdagmiddag.

Aannemingsbedrijf Boesewinkel BV, zoals de officiele naam luidt, is sinds een jaar of vier volle dochter van Vermeer Verenigde Bedrijven te Hoofddorp. Dat besloot de bestaande asfaltinstallatie van Boesewinkel te vervangen door een grotere, afkomstig uit een dochterbedrijf in Cruqius, Haarlemmermeerpolder. Hiertoe werden de nodige vergunningen aangevraagd en door de gemeente Nijmegen ook verleend, tot de bouwvergunning toe. Vandaar dat de opbouw van de nieuwe installatie in volle gang was.

Die bouw zinde een aantal bewoners in de nabije omgeving van het bedrijf op een oud Nijmeegs industrieterrein aan de Energieweg niet. Hun Vereniging Dorpsbelang Hees spande een geding aan bij de rechtbank in Arnhem en met name de administratieve afdeling van de Raad van State die beroepszaken tegen overheidsbeslissingen behandelt.

Inzet was met name de opheffing van een gemeentelijk bouwverbod na een dag door een van de wethouders. Deze grondde de intrekking op mededelingen van de provincie Gelderland dat de noodzakelijke toestemmingen onderweg waren.

Stillegging

De Arnhemse rechtbankpresident oordeelde evenwel anders. Naar zijn mening is de verleende gedoog-milieuvergunning onvoldoende om de (af)bouw van de asfaltinstallatie te rechtvaardigen. Hij beval de gemeente Nijmegen dan ook de bouwwerkzaamheden stil te leggen. Nog diezelfde vrijdag gaf de gemeente aan dit bevel gehoor en kwam de bouw, die volgens de bedoelingen van Boesewinkel het hele weekeinde door had zullen gaan, stil te liggen.

Sindsdien vindt een compleet juridisch steekspel plaats. Aanvankelijk kondigde mr. Ten Veen aan namens Boesewinkel een schadeclaim bij de gemeente Nijmegen te zullen indienen. Ook bij GS van Gelderland zou aan de bel worden getrokken.

De bedoeling was de installatie per 1 september in gebruik te nemen ,waarna de bestaande afgebroken zou ke worden. Door de bouwstop is die datum onhaalbaar geworden. “Op die in gebruikneming zijn contracten met afnemers afgesloten”, zo verklaarde Ten Veen tegenover een verslaggever van een Nijmeegse courant. De schade die hierdoor kan ontstaan schatte hij op meer dan een miljoen gulden, te voldoen door de gemeente Nijmegen.

Stilte

Tegenover Cobouw uitte hij zich woensdagmiddag beduidend minder positief. Na conclaaf in Hoofddorp met de directie van Vermeer kondigde hij een algehele etherstilte af. “Wij zullen de daartoe geeigende juridische wegen bewandelen en verder geen commentaar” luidde zijn mededeling. Meer kon er niet af.

Anoniem

Bij Boesewinkel begrijpt men niet veel van de ontstane commotie. Het bedrijf meent keurig de noodzakelijke ambtelijke vergunning-paadjes te hebben afgewandeld. Dat volgens de rechter de gemeente Nijmegen buiten de perken is getreden, kan het bedrijf moeilijk worden aangerekend.

De bewering dat de nieuwe installatie hoger uitvalt dan de bestaande, wordt bestreden. “Zij is absoluut lager dan de bestaande” aldus een woordvoerder die anoniem wenst te blijven. Wel is de capaciteit ervan groter en is de opstelling wat anders, erkent hij. “Maar om geluidhinder en andere overlast te beperken, brengen wij er een omkasting aan.”

In feite betekent de vernieuwing dus een verbetering, zo valt uit zijn woorden op te maken.

Nuchter beredeneerd moet de schade, die ontstaat door de latere in gebruikneming van de nieuwe asfaltinstallatie door de bouwstop, meevallen. De bestaande installatie blijft gewoon in gebruik tot de andere het werk overneemt.

De schade zou dus hooguit het verschil in capaciteit tussen beide installaties ke belopen. Maar dat zal pas duidelijk worden nadat mr. Ten Veen en Vermeer ‘de geeigende juridische wegen’ afgelopen hebben.

Reageer op dit artikel