nieuws

Bouwstop in Maasdal ontwricht woningbouw in Limburg VROM hangt claim van f. 100 mln boven hoofd

bouwbreed

Minister De Boer hangt een claim van zeven Limburgse gemeenten van minstens f. 100 miljoen boven het hoofd, wanneer zij een bouwstop afkondigt voor het Maasdal. Dat is volgens de gemeenten de schade van het niet doorgaan van grote woningbouwpoen. Geen rekening is dan gehouden met claims van poontwikkelaars en aannemers met wie al afspraken zijn gemaakt. Een bouwstop betekent ook een ontwrichting van de woningbouw in Limburg. Duizenden woningen ke namelijk niet worden gebouwd.

De zeven gemeenten zijn Maastricht, Susteren, Roermond, Tegelen, Venlo, Arcen en Bergen. Volgens burgemeester drs. P.J.M. Visschers van Tegelen (optredend als woordvoerder) hebben zij besloten gezamenlijk actie te voeren tegen een bouwstop.

Een inmiddels door hen ingestelde gemeenschappelijke ambtelijke werkgroep werkt momenteel aan een actieplan, dat de minister ervan moet overtuigen af te zien van haar voornemen. Met het oog daarop zullen ook in ruimtelijke ordening gespecialiseerde juristen worden geraadpleegd. “We twijfelen namelijk aan de legitimiteit van de hele operatie”, licht Visschers toe.

Geen bouw toegestaan

Na de laatste overstroming van de Maas kondigde De Boer een absoluut bouwverbod aan voor het stroomvoerend deel van de rivier. In overige gebieden langs de Maas zou alleen nog gebouwd mogen worden, wanneer de kans op overstromingen niet groter is dan 1 maal in de 1250 jaar.

De commissie-Boertien heeft aanbevelingen gedaan voor bescherming tegen een waterhoogte die eens in de 250 jaar voorkomt. Die veiligheid zal – als alles meezit – uiterlijk in het jaar 2005 pas ke worden geboden. Tot die tijd zou geen enkele bouwactiviteit mogen plaatsvinden in het winterbed van de Maas. Een definitief besluit moet de minister echter nog nemen.

Het wachten is op een inventarisatie van ruimtelijke en financiele consequenties van het niet ke doorgaan van bouwplannen waarvoor al rechtsgeldige bestemmingsplannen gelden.

Eind juli had vervolgoverleg moeten plaatsvinden tussen de minister en gedeputeerde staten van Limburg. Maar volgens een woordvoerder van VROM is die bijeenkomst uitgesteld omdat “het niet mogelijk bleek de benodigde informatie tijdig bijeen te brengen”. Hij verwacht dat het overleg nu eind augustus of begin september zal plaatsvinden.

Geen woningbouw

Een bouwstop heeft tot gevolg dat de komende tien jaar een aantal grootschalige woningbouwpoen niet kan worden uitgevoerd. “De maatregel geeft een geweldige stagnatie in de woningbouw, met name in het stedelijk gebied. En dat, terwijl het provinciaal volkshuisvestingsbeleid nou net gericht is op concentratie van woningbouw in de steden”, aldus Visschers.

Dat beleid begint ook eindelijk vruchten af te werpen. Want in 1994 is het aandeel van de Limburgse steden in de totale woningbouwproduktie fors toegenomen. Voor de komende jaren zijn de vooruitzichten eveneens positief.

Er staan al tenminste tien grote woningbouwpoen in de betrokken gemeenten op stapel. “Die zijn goed voor totaal meer dan 2000 woningen”, stelt Visschers vast.

Gemeenten hebben volgens hem “fors geinvesteerd in ontwikkeling van die locaties. Wanneer er een bouwstop komt, zullen die investeringen ons geen revenuen opleveren. Voor de gemeenten betekent dat een financiele strop van tenminste – 100 miljoen”.

Op bordje minister

Dat bedrag zullen ze bij De Boer claimen. Visschers beklemtoont dat “het uiteindelijk op te eisen bedrag nog aanmerkelijk hoger zal uitvallen, wanneer ook rekening wordt gehouden met te verwachten schadeclaims van poontwikkelaars en aannemers. Met hen zijn namelijk concreet afspraken gemaakt over voortgang van de woningbouw. Alleen al in Tegelen ke ruim 500 woningen nu niet gebouwd worden. De schade daarvan leggen we bij de minister op het bordje.”

De gemeenten betitelen een bouwstop als “veel te rigide en onaanvaardbaar voor de volkshuisvesting in Limburg”. Visschers: “Als je alle belangen goed afweegt, kun je gewoonweg niet besluiten tot een bouwstop. Bovendien, wanneer de minister zichzelf serieus neemt zal ze die ook moeten afkondigen voor gebieden langs andere rivieren, waar immers dezelfde onveiligheid geldt. Dan wordt er in grote delen van Nederland jarenlang geen woning meer gebouwd.”

De woordvoerder van VROM wil niet reageren op de kritiek van de Limburgse gemeenten: “Wij onderhandelen uitsluitend met GS en niet met afzonderlijke gemeenten.”

Reageer op dit artikel