nieuws

Bouwpoen bejaardenoorden in Limburg

bouwbreed

In Limburg is in het kader van het Plan Bejaardenoorden 1993-1996 een aantal grote bouwpoen in voorbereiding. In Vaals zal vervangende nieuwbouw worden gerealiseerd ten behoeve van ‘De Wolfskoele’. Het wordt een complex voor honderd mensen en maakt deel uit van een geheel nieuw zorgcentrum met een dependance van het verpleeghuis en aanleunwoningen.

In Valkenburg komt gedeeltelijk vervangende nieuwbouw voor ‘Avondvrede’ op het terrein van bejaardentehuis ‘Vroenhof’.

Ter compensatie van de reductie van de verzorgingscapaciteit in Valkenburg moet in Margraten een nevenvestiging van ‘Avondvrede’ worden gebouwd. De capaciteit is veertig plaatsen. Overwogen wordt nog de nieuwbouw in Margraten te combineren met een verpleeghuis-dependance.

In Heerlen is in voorbereiding de vervangende nieuwbouw voor ‘De Regenboog’ op twee locaties. De reductie van veertig plaatsen wordt opgevangen door de bouw van een groot aantal aanleunwoningen, eveneens op beide locaties.

Reageer op dit artikel