nieuws

BMC waarschuwt tegen devaluatie certificatie

bouwbreed

Er moet gewaakt worden voor devaluatie van certificatie. De kwaliteit van regelgeving en beoordelingsrichtlijnen kan door de harde concurrentie op de certificatiemarkt het kind van de rekening worden.

Deze waarschuwing staat in het verslag over 1994 van de directie van Certificatie-instelling BMC. De overheid maakte enige jaren geleden van de attesterings- en certificatiemarkt een concurrentiemarkt. De bedoeling was de betrokken instellingen scherp te houden en monopolievorming te voorkomen. Thans zijn op die markt naast commerciele bedrijven ook instellingen zonder winstoogmerk actief. De concurrentie is sterk. De directie van BMC vreest dat de kwaliteit van regelgeving en beoordelingsrichtlijnen vaker het kind van de rekening zal gaan worden dan marktpartijen zich realiseren. Dit heeft een ontoelaatbare devaluatie van de certificatie tot gevolg. Om zich waar mogelijk hiertegen te ke verzetten is waakzaamheid geboden, meent men bij de BMC.

Over de gang van zaken in 1994 oordeelt de directie positief. Er wordt een groeiende belangstelling vastgesteld voor certificatie en attestering van betonmortel en mortels, cement en toeslagmaterialen, hulpstoffen en vulstoffen. De belangstelling voor produktcertificatie wordt gestimuleerd door de ontwikkeling op het gebied van kwaliteitssystemen in de bouwsector. Evenals de bouwindustrie geven thans ook opdrachtgevers, raadgevend ingenieurs en bouwbedrijven kwaliteitszorg een vaste plaats in het bedrijfsbeleid.

Deze ontwikkeling betekent een uitbreiding van de werkzaamheden met de certificatie van kwaliteitssystemen, naast de tot op heden uitgevoerde attestering (certificatie van ontwerpen), proces- en produktcertificatie. Nieuwe certificatieschema’s werden hiertoe geintroduceerd en nieuwe beoordelingsrichtlijnen opgesteld. Voorbeelden zijn de beoordelingsrichtlijnen voor hoge sterkte beton, staalvezels voor mortel en beton, staalvezelbeton en een hydraulisch bindmiddel met verhoogde zuurbestendigheid.

Reageer op dit artikel