nieuws

Bijdrage van f. 80 mln voor herstructurering in Limburg/Brabant

bouwbreed

Het Rijk, de Provincies Noord-Brabant en Limburg zijn bereid f. 80 miljoen bij te dragen in de herstructurering van de landbouw, natuur en waterhuishouding in Noord- en Midden-Limburg en Oost-Brabant. Op de lijst staan vijftig uit te voeren poen die tezamen f. 275 miljoen vergen. Het resterende bedrag moeten de waterschappen, gemeenten, bedrijven en mogelijk de Europese Unie bijleggen.

De poen hebben betrekking op de verbetering van de produktie-omstandigheden in de landbouw en natuurontwikkeling.

Zeven gebieden zijn aangewezen waarin specifieke maatregelen moeten worden getroffen. Het betreft hier beken en waardevolle cultuurlandschappen in Brabant en Limburg.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels