nieuws

Bescherming titel architect succesvol

bouwbreed

De wettelijke bescherming van de architectentitel, die sinds oktober 1993 van kracht is, is een succes. Tot gerechtelijke procedures komt het nauwelijks, omdat vrijwel iedereen die ten onrechte de titel van (interieur) architect, stedebouwkundige of tuinarchitect voert, daarvan afziet na een aanmaning van de stichting Bureau Architectenregister.

In het Architectenregister staan 6212 architecten, 1330 interieurarchitecten, 451 tuin- en landschapsarchitecten en 440 stedebouwers ingeschreven. Het register heeft vorig jaar 300 personen en bedrijven aangeschreven die ten onrechte de titel voerden, en ook dit jaar gaat het, volgens het register, al om grote aantallen.

Uiteindelijk een overtreding, van een bedrijf dat volgens het register ten onrechte de naam “Architectenburo” voert, ligt nu bij de kantonrechter voor. De overige aangeschrevenen zien vrijwel direct af van het verder voeren van de titel. Het register concludeert daarom in zijn periodieke verslag dat er van de wettelijke bescherming “een sterk preventief effect” uitgaat en dat de wet blijkt te werken.

In zijn periodieke verslag noemt het Architectenregister het wel “moeizaam” dat veel overtreders van de titelwet eerst moeten worden aangeschreven voor ze tot wijziging van hun naam overgaan. Dat het nog niet tot een voltooide rechtzaak is gekomen is preventief gezien een succes, maar wordt door het register betreurd in zoverre het de totstandkoming van een heldere jurisprudentie verhindert. De vraag wordt zodoende niet definitief beantwoord of een bedrijf zich mag sieren met de naam “Architectuur bv” of “Tuinarchitectuurbedrijf”. Al na de aanschrijving wijzigden deze firma’s hun naam.

Ingeschreven kan alleen iemand worden met een opleiding die voldoet aan door de minister van VROM gestelde eisen. Het register ziet toe of de opleidingen het geeiste niveau halen. Omdat daarover twijfels bestaan wat betreft de architectuur-opleidingen aan de TU’s van Delft en Eindhoven en de vijf Academies van Bouwkunst, loopt momenteel een onderzoek naar het niveau van die opleidingen.

Een (nog geheim) advies is uitgebracht over erkenning van de opleiding tuin- en landschapsinrichting van de Agrarische Hogeschool Larenstein te Velp; de minister van LNV moet daarover nu beslissen.

Kort geding

Een kort geding loopt tegen het Instituut voor Binnenhuisarchitectuur. Volgens de stichting Bureau Architectenregister wekt dit opleidingsinstituut ten onrechte de indruk dat geslaagde cursisten ke worden ingeschreven in het Architectenregister.

Ook de firma’s Eurodidakt en het NTI wekken die schijn door cursisten voor te spiegelen dat zij als “register-interieurontwerper” ke worden ingeschreven door de “stichting Orde van Register Interieur-ontwerpers”.

‘Er gaat een sterk preventief effect van uit’

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels