nieuws

Bebouwing boulevard Vlissingen omstreden

bouwbreed

Rechter J. de Vries van de Raad van State in Den Haag hoopt halverwege volgende week te ke laten weten of hij het nieuwe bestemmingsplan ‘Boulevard, 5de herziening’, van de gemeente Vlissingen schorst. De Stichting Verantwoorde Boulevard-bebouwing heeft hem dat verzocht.

Het bestemmingsplan is grotendeels een planologische regeling voor reeds door middel van spoedprocedures gerealiseerde bebouwing. Het geeft echter ook een invulling voor het nog open 150 meter lange gedeelte langs de Boulevard Bankert. Op dat bestemmingsplangedeelte spitst de kwestie zich toe.

Volgens de in de Stichting verenigde omwonenden geeft het plan veel te ruime bebouwingsmogelijkheden. Er kan 80 meter de lucht in gebouwd worden. Wind- visuele hinder zouden met dergelijke hoogten onontkoombaar zijn.

Voorzitter P. Kuijper van de Stichting verweet het gemeentebestuur tot op heden te weinig te hebben geluisterd naar de omwonenden. Dat zou komen doordat de gemeente reeds een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten met poontwikkelaar Loostad. Op grond van die overeenkomst zou in weerwil van de bezwaarden een minimum bouwvolume van circa 200 appartementen gerealiseerd moeten worden; de oorzaak dat het zo de hoogte in gaat.

Spoedig blijkt of rechter De Vries in een en ander aanleiding ziet een schorsing uit te spreken. Wanneer hij schorst, ke er op basis van het nieuwe plan geen bouwvergunningen worden verleend.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels