nieuws

Amsterdams bedrijfsafval vooral afkomstig van bouw en sloop

bouwbreed

Bouw- en sloopafval (BSA) vormt ongeveer de helft van het bedrijfsafval dat jaarlijks in Amsterdam moet worden verwerkt. Gemeten over Nederland is ongeveer 24 procent van de jaarlijkse afvalproduktie afkomstig van bouw en slooppoen. Gemiddeld wordt in de hoofdstad jaarlijks 475.000 ton afval van bouw en slooppoen afgevoerd.

Dit blijkt uit de Milieuverkenning die gisteren werd gepresenteerd. Het rapport werd samengesteld door de Milieudienst Amsterdam. Het bouw- en sloopafval wordt voor 75 procent (356.000 ton) opnieuw gebruikt, zodat 19.000 ton BSA op andere manieren moet worden verwerkt.

De oudere stadsdelen waar veel wordt gesloopt en gerenoveerd en de uitbreidingswijken waar veel nieuwbouw plaatsvindt, veroorzaken de meeste troep. De belangrijkste afvalproducent is stadsdeel Zuidoost met jaarlijks 60.019 ton BSA, op de voet gevolgd door stadsdeel Noord met 55.279 ton en de binnenstad met 52.562 ton. Het Westelijk Havengebied daarentegen produceert jaarlijks slechts 192 ton bouw- en sloopafval.

Soms leidt het BSA tot milieuverontreiniging. De waterbodem blijkt vooral te zijn vervuild door zware metalen, zoals lood, zink en koper. Dakbedekking veroorzaakt 52 procent van de zink- en 46 procent van de loodvervuiling van het oppervlakte water. Het schoonmaken van het water heeft overigens een lage prioriteit in Amsterdam. Volgens het rapport wordt gemiddeld eens in de 10 jaar gebaggerd. Daarnaast wordt geprobeerd om ‘vervuilingsbronnen’ te saneren.

Drainage

Bij 25 procent van de woningen op de begane grond (32.500 huizen) ontstaat vochtoverlast. Deze is in 14 procent van de gevallen te wijten aan te hoog grondwater. Hierdoor ontstaan onder meer natte kruipruimten en lekkages. De meeste klachten op dit gebied komen voor in de binnenstad, het Westerpark, stadsdeel Zuid en Oud-West. Doorgaans ontstaan de problemen door bouwkundige gebreken, aldus het rapport.

Drainage en verbouwingen ke het vocht tegenhouden. “Technisch is elk gebouw zo waterdicht te maken dat ook hoge grondwaterstanden geen invloed hebben op de vochthuishouding in de gebouwen. Nieuwe technieken ke in bestaande woningen vochtoverlast doeltreffend bestrijden. Soms leidt dit tot zeer hoge kosten”, aldus de Milieuverkenning.

Ook daling van het grondwater kan tot problemen leiden. Zo ke bijvoorbeeld funderingen er door verzakken. Het is erg duur om dit te repareren. “In beginsel is toekomstige schade te voorkomen door de grondwaterstand weer te verhogen tot boven het funderingshout”, aldus de Milieuverkenning.

In Amsterdam is de grond op veel plaatsen ernstig verontreinigd. Door de dichte bebouwing en bestrating ontstaat hierdoor niet veel overlast. Bij stadsvernieuwing of bij het uitbreiden van bestaande gebouwen is het echter verplicht om een onderzoek in te stellen naar bodemverontreiniging. Jaarlijks wordt een aantal ernstig vervuilde gebieden schoongemaakt.

Groenvoorziening

Over het geheel genomen hebben de Amsterdammers niet te klagen over groenvoorzieningen. Gemiddeld beschikt iedere Mokummer over 81 vierkante meter groen. Tussen de stadsdelen bestaan echter extreem grote verschillen. Zo hebben de bewoners van de stadsdelen Oud-West, De Pijp en de Baarsjes gemiddeld slechts een vierkante meter groen tot hun beschikking, terwijl er in Watergraafsmeer, Amsterdam-Noord, Geuzenveld, Osdorp en Buitenveldert soms meer dan 100 vierkante meter open ruimte per bewoner is. Er zijn vooralsnog geen plannen om het aantal groenvoorzieningen in de minder bedeelde gebieden uit te breiden.

Reageer op dit artikel