nieuws

Alblasserdam krijgt claim van f. 122 miljoen

bouwbreed

Directeur W. van Bentum van Van Bentum recycling Centrale heeft een claim van f. 122 miljoen neergelegd bij de gemeente Alblasserdam. De waarde van zijn grond is volgens hem aanzienlijk verminderd nadat de gemeentebestuur het bestemmingsplan wijzigde.

De wijziging van het bestemmingsplan voor de door hem aangekochte grond in de polder Nieuwland zorgt er voor, zo stelt Van Bentum in De Dordtenaar, dat zijn plannen om hier een puinbreker neer te zetten niet door ke gaan.

In verband met mogelijke wateroverlast wil Van Bentum de polder op gelijke hoogte brengen met de dijken, ruim vier meter boven NAP. Volgens het onlangs gewijzigde bestemmingsplan mag hij echter niet verder gaan dan 40 centimeter. “Op die manier blijf ik met een stuk grond zitten, waar ik geen bedrijf neer kan zetten. Daarnaast is het onverkoopbaar geworden. De afgelopen twee jaar hebben we zoveel wateroverlast gehad dat geen bedrijf het nog aandurft om zich in een zo laaggelegen polder te vestigen.”

Van Bentum kocht de polder drie jaar geleden van Nedstaal voor – 15 miljoen. Hij was de gemeente Alblasserdam, die er een bedrijvenpark wilde vestigen, hiermee net een slag voor. Sindsdien wordt Van Bentum, volgens eigen zeggen, door de gemeente geboycot.

Vorig jaar kwam hij nog met een alternatief: de gemeente kon 40 hectare grond krijgen als hij toestemming kreeg de polder op te hogen met zeefzand en asfaltgranulaat. De gemeente weigerde omdat het om milieu-vervuilende stoffen zou gaan.

Vertrouwelijk

De ondernemer zegt nu over vertrouwelijke geschriften te beschikken waaruit blijkt dat de gemeente verklaard ‘er alles aan te doen om Van Bentum in zijn plannen te dwarsbomen’. Van Bentum: “Ik heb goeie advocaten ingehuurd. De claim van f. 122 miljoen dekt precies de schade die ik lijd. De gemeente heeft het aan zichzelf te danken. Ze maken het mij onmogelijk een bedrijf te op te zetten.”

De gemeente Alblasserdam zegt geen commentaar te willen geven. De persvoorlichtster zegt zelfs niet te ke bevestigen dat er een claim van Van Bentum is binnengekomen. “De post die is gericht aan het college krijg ik nooit onder ogen”, zo luidt het enige commentaar.

Reageer op dit artikel