nieuws

Aanleg roltrappen complex vanwege gemetselde bogen

bouwbreed

De Jubilee Line Extension voor de Londense ondergrondse is geen eenvoudig werk. De twee hoofdtunnels worden geboord. Bij de aanleg van elf stations op het traject wordt een aanslag gedaan op technische kennis en kunde van ontwerpers en uitvoerende bouwbedrijven. Zo ook bij de schachten voor de roltrappen bij Waterloo Station waar uiterste zorg geboden is om de gemetselde bogen in de fundering heel te houden.

Het po voor uitbreiding van de Londense ondergrondse met een traject van 16km kost Pst 1,8 miljard, een slordige f. 270 miljoen per kilometer. De nieuwe lijn zal bij opening in 1998 delen van Londen ontsluiten die tot nu toe een ondergrondse hebben moeten missen. Dat betreft vooral de wijken Southwark en Bermondsey ten zuiden van de Thames, het nieuwe financiele centrum van Canary Wharf in de voormalige Docklands en grote gebieden in Oost Londen die rijp zijn voor regeneratie.

Met aanleg van het station voor Canary Wharf is een bedrag gemoeid van – 144 miljoen. In 1993 is met de bouw begonnen. Het wordt aangelegd volgens de wanden-dak methode onder een deel van het niet meer in gebruik zijnde West India Dock. Het is ontworpen door Sir Norman Foster in samenwerking met Ove Arup en Partners en Posford Duvivier.

In de zomer van 1994 is begonnen met het boren van de tunnels. De eerste delen daarvan zijn inmiddels gereed. Volgend jaar zomer moet het civiel-technische gedeelte grotendeels gereed zijn. Dan worden de sporen aangebracht. En liften en ventilatie installaties aangebracht. De lijn zal begin 1998 in gebruik worden genomen.

Ondanks de tegenslagen die zijn ondervonden komt de datum van ingebruikname niet in gevaar zo meent men op het po. Doordat bewoners bij een bouwplaats in Bermondsey bezwaar maakte tegen het geluid zijn de werktijden bekort. Ook is het boren een tijd stilgelegd. Op een volledig van de Jubilee Extension Line losstaand po voor Heathrow Express spoorlijn is een verzakking in de grond opgetreden. Het werk aan de Jubilee line Extension werd gestopt omdat dezelfde methode van boren werd toegepast. De problemen zijn inmiddels wel verholpen maar het heeft wel tijd gekost. En die moet wel worden ingehaald.

Gemetselde bogen

De beperkte ruimte bij Waterloo Station maakt het niet eenvoudig toegang te verlenen tot de nieuwe lijn van de ondergrondse. De stationshal van ‘Londen Bridge Jubilee Line’ is daarom voorzien in de ruimte onder oude gemetselde bogen die momenteel de wegen voor bus- en taxi routes ondersteunen. Sommige bogen zijn meer dan 150 jaar geleden aangelegd voor de spoorlijn ‘London to Greenwich’ die in 1836 werd geopend. Het werk wordt uitgevoerd door een joint venture van Balfour Beaty/Amec. De buizen voor de roltrappen aan het einde van de hal moeten door de bogen worden aangelegd. De funderingen van deze bogen zitten echter in de weg.

De betreffende bogen worden ondersteund door zware pijlers die rusten op een betonnen blok gestort op de grindlagen die zich boven de ‘London clay’ bevinden. Ontgraven van de buizen voor de roltrappen met een diameter van 6,5 m stelde ingenieurs voor problemen. Belangrijkste zijn dat boven aan de buizen eigenlijk niet tussen de bogen passen. En onderaan de gemetselde pijlers bestaat de kans dat bij ontgraven van de buizen de fundering wordt verstoord waardoor zettingen ke optreden.

Opgelost

De problematiek is opgelost door een stelsel ondersteuningen op nieuw aangebracht funderingspalen waardoor de gemetselde bogen tijdelijk ke worden ondervangen. Dat maakt het mogelijk een permanente constructie aan te leggen onder de twee rijen steunpunten van de drie bogen. Die oplossing bestaat uit het verlengen van de bestaande pijlers door de grindlagen tot in de ‘London clay’.

Een van de buitenste funderingen van de drie bogen is niet verlengd. Deze fundering is verbeterd door injectie van de grindlagen met silicaat. Door ontgraven van de roltrapbuis ke echter wel zettingen optreden. Om de gevolgen daarvan te minimaliseren is in het metselwerk net onder de bogen een vijzelconstructie aangebracht. Mochten zettingen optreden dan wordt dat door uitdrukken van de vijzels, en neerdrukken van de fundering gecompenseerd. De vijzels blijven zitten totdat dit deel van het werk volgend jaar klaar is.

De gerenoveerde Victoriaanse bogen vormen onderdeel van de stationshal van London Bridge Station van de Jubilee Underground line extension.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels