nieuws

Zuidhorn ruilt grond voor bouw nieuw gemeentehuis

bouwbreed

De gemeente Zuidhorn heeft overeenstemming bereikt met Bouwfonds Langewold Vastgoed BV over de aankoop van 7500 m2 grond aan de Hooiweg. De locatie is bestemd voor de bouw van een nieuw gemeentehuis.

Zuidhorn zit al geruime tijd te wachten op het begin van de bouw van een nieuw gemeentehuis. Hiervoor ligt al een vastgesteld en goedgekeurd bestemmingsplan klaar, maar tot aan deze week liep er nog steeds een onteigeningsprocedure voor een deel van de benodigde gronden, die toehoren aan het Bouwfonds Langewold Vastgoed BV.

Hoewel de rechtbank begin dit jaar een vervroegde onteigening had uitgesproken, werden tegen die beslissing cassatieberoepen bij de Hoge Raad ingesteld. Deze procedure kon nog geruime tijd gaan duren. Nieuwe onderhandelingen tussen het Bouwfonds en de gemeente hebben echter alsnog tot overeenstemming geleid.

Toegift

Besloten is tot een ruil van gronden. Bouwfonds Langewold Vastgoed krijgt nu de grond waarop het oude gemeentehuis (semi-permanente gebouwen op 5000 m2) aan de Wilhelminalaan staat, terwijl de gemeente eigenaar wordt van de benodigde gronden met schuur aan de Hooiweg (7500 m2).

Het Zuidhorner bedrijf wil aan de Wilhelminalaan appartementen voor ouderen gaan bouwen. De gemeente heeft er belang bij dat voor deze doelgroep nabij het centrum gebouwd kan worden. Bouwfonds Langewold Vastgoed wilde de appartementen aanvankelijk aan de Hooiweg realiseren.

De grondruil vindt plaats met een toegift van – 200.000 door het bedrijf aan de gemeente Zuidhorn. De gemeenteraad zal in de vergadering van 28 augustus nog toestemming moeten geven voor de deal. Naar verwachting zal de raad akkoord gaan.

Reageer op dit artikel