nieuws

Zeeland heeft f. 2 mln voor nieuw beleid

bouwbreed Premium

De provincie Zeeland wil vanaf 1996 een bedrag van f. 2 miljoen aanwenden voor nieuw beleid. Dat geld komt uit een bezuinigingsoperatie, die GS willen doorvoeren voor het opvangen van de nadelige gevolgen van de verwachte herverdeling van de uitkering uit het provinciefonds. De bezuiniging moet in drie jaar tijd totaal f. 8 miljoen opleveren.

In het kader van nieuw beleid willen GS incidenteel ruim drie ton uittrekken voor het vernieuwen van de stoepen op het Abdijplein in Middelburg. Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid overwegen ze structureel zeven ton uit te geven.

Ten behoeve van het ‘Plan van Aanpak Kanaalzone’ denken GS incidenteel f. 462.000 beschikbaar te stellen. Het milieuprogramma ‘Kerend Tij’ kan rekenen op f. 389.000. Dat geldt ook voor de jaren 1997 en 1998.

Voor restauraties van monumenten komt ook meer geld beschikbaar: in 1996 incidenteel anderhalve ton en daarnaast vanaf dat zelfde jaar een ton structureel.

Reageer op dit artikel