nieuws

WSW stelt zich garant voor lening woningcorporaties

bouwbreed

Staatssecretaris Tommel, directeur Dordregter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en voorzitter Kempen van het Waarborgfonds Sociale woningbouw (WSW) hebben gisteren een officieel begin gemaakt met de overname door het WSW van gemeentegaranties op leningen van woningcorporaties en rijkscontragaranties.

De overname van de gemeentegaranties en rijkscontragaranties vormde de voorwaarde waaronder het WSW zijn borgingsfaciliteiten voor woningcorporaties mocht uitbreiden. Een en ander was voorzien in het bruteringsakkoord en werd in november 1993 nader uitgewerkt in een overeenkomst tussen de landelijke centrales van woningcorporaties, de ministeries van VROM en Financien, de VNG en een aantal financiers.

Gisteren werd de eerste zogenoemde vrijwaringsovereenkomst getekend tussen het WSW en de gemeente Almelo. Ook werd het standaardaanbod tot vrijwaring van het WSW aan de Staat der Nederlanden ondertekend en door Kempen overhandigd aan Tommel.

Het is de bedoeling dat met iedere gemeente een dergelijke vrijwaringsovereenkomst wordt getekend. Op die manier komt geleidelijk een einde aan de betrokkenheid van rijk en gemeenten bij het garanderen en verstrekken van leningen aan corporaties. Het WSW verwacht dat er eind 1996 voor minimaal – 30 miljard aan risico’s is overgenomen.

Reageer op dit artikel