nieuws

Vooral kans op overleven voor kleine Zweedse bouwer

bouwbreed

In de bouwsector in Zweden is de overlevingskans het grootst voor kleine zelfstandigen. Dat blijkt uit een onderzoek naar de gang van zaken bij 500 in 1988 gestarte ondernemingen in dit land.

Ook in de raadgevingsfeer is men kennelijk in staat het hoofd boven water te houden. De transportondernemers daarentegen moeten er het vaakst de brui aan geven. De studie schrijft dit toe aan de hoge kapitaallasten. In de bouw kan de kleine zelfstandige daarentegen in moeilijke tijden de activiteiten zonder veel moeite beperken.

Uiteindelijk bestaat 60 procent van het genoemde aantal ondernemingen nu nog.

Meer dan verwacht, namelijk 17 procent van de ‘overlevenden’, werkt bovendien ook op internationaal niveau. Daar staat tegenover, dat maar de helft van de ondernemers tevreden is met de rentabiliteit van hun bedrijvigheid.

De studie is verricht door ‘Stiftelsen Forum for Smoforetagsforskning’, de stichting voor onderzoek naar het kleinbedrijf.

Reageer op dit artikel