nieuws

Vijftien middelgrote steden krijgen iets meer geld

bouwbreed

De vijftien middelgrote steden krijgen iets meer geld uit de pot voor het grote stedenbeleid. De verdeelsleutel 70/30 procent is voor de werkgelegenheid, leefbaarheid en stadseconomie bijgesteld. Ook het geld voor veiligheid wordt anders verdeeld tussen de grote vier en de vijftien middelgrote steden.

Dat blijkt uit de financiele paragraaf van het Convenant Grote Steden-beleid, een overeenkomst die de vier grote steden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gisteren met het Rijk tekenen, en waarin een groot aantal maatregelen zijn opgenomen om de werkgelegenheid, economie, veiligheid en leefbaarheid in de grote steden te vergroten.

De burgemeesters van de vijftien middelgrote gemeenten roerden vorige week de trom omdat zij zich misdeeld voelen door staatssecretaris Kohnstamm van Binnenlandse Zaken. “Het regeerakkoord sprak van een grote stedenbeleid voor 19 steden, maar Kohnstamm heeft zich geconcentreerd op de grote vier. Terwijl onze problemen vergelijkbaar zijn met die van de grote vier”, betoogde de Eindhovense burgemeester Welschen namens de vijftien.

Koek

Hij pleitte voor een verdeelsleutel 50/50 procent. “Wij hebben net zoveel last van werkloosheid, armoede en onveiligheid. Daarom willen we dat het kabinet ons vergelijkbaar behandelt”, aldus Welschen. De vijftien willen uitdrukkelijk geen competitie met de grote vier. “Wij bepleiten geen andere verdeling van de koek. De koek moet gewoon groter”. Maar Kohnstamm heeft bij zijn collega in het kabinet vooralsnog het onderste uit de kan gehaald. De koek is zo groot als hij is. Om de vijftien middelgrote steden nog enigszins gerust te stellen, kon hij alleen nog een andere verdeelsleutel met de grote vier proberen te bereiken. Tot aan het afgelopen weekeinde is daarover ambtelijk overleg geweest.

Uiteindelijk krijgen de vijftien 40 in plaats van 30 procent van de gelden voor de werkgelegenheidsplannen voor langdurig werklozen (totaal f. 30 miljoen per jaar). Zij krijgen 50 procent van de f. 225 miljoen die het kabinet deze regeerperiode aan veiligheid en economie in de wijken van de grote steden besteedt.

Van de f. 244 miljoen voor bestrijding van jeugdcriminaliteit krijgen in 1996 alleen de vier grote steden geld. De resterende f. 180 miljoen zal daarna worden verdeeld over de negentien op basis van ervaringen in 1996. Welschen is “bijna tevreden”. “Wij hebben het kabinet gevraagd te erkennen dat onze problemen dezelfde zijn als die van de vier grote steden. Dat heeft het kabinet met het vaststellen van de nieuwe verdeelsleutels gedaan.”

Tien jaar

De vijftien zijn volgens Welschen pas echt tevreden als het kabinet in september, wanneer zij hun afspraken met het kabinet ondertekenen, toezegt voor tien jaar afspraken te maken over de aanpak van de problemen in de steden.

“Onze problemen zijn niet in een kabinetsperiode opgelost. Wij willen de zwakke en sterke punten van onze steden in kaart brengen en samen met het rijk aan oplossingen werken. Pas als het kabinet bereid is die afspraak te maken, zijn we helemaal tevreden.”

Reageer op dit artikel