nieuws

Vier corporaties in Rotterdam werken samen met makelaars

bouwbreed Premium

Het Rotterdamse college heeft ingestemd met de oprichting van een samenwerkingsverband door vier woningcorporaties en twee makelaarskantoren, dat zich gaat richten op aan- en verkoop en het beheer van (inpandige) bedrijfsruimten en duurdere huurwoningen.

Het nieuwe bedrijf ‘Maasdrecht Compagnie BV’ wordt gevormd door de corporaties Stichting Tuinstad Zuidwijk, Stichting Woningbedrijf Rotterdam, Stichting Volkswoningen en Stichting Woongoed Rotterdam en de makelaars Atta BV en Macoro BV.

B en W hebben wel nadrukkelijk eisen gesteld aan de financiele en bedrijfsmatige verantwoording van de nieuwe BV in verband met de toezichthoudende rol van de gemeente op de corporaties. Het samenwerkingsverband mag van het college het werkgebied tot buiten de regiogrenzen uitbreiden.

Reageer op dit artikel