nieuws

Van der Valk vecht besluit Duitse rechter aan

bouwbreed

Het Van der Valk-concern gaat in beroep tegen de nietigverklaring door de rechterbank in Keulen van het contract voor de bouw van zes motels in de voormalige DDR.

Het Nederlandse horeca-imperium meent dat de rechter voorbij gaat aan het feit dat de onderhandelingen met de regering van de DDR al begin 1990 zijn begonnen en ongeveer tien maanden hebben geduurd. Verder acht Van der Valk het van belang dat de Keulse rechtbank over “belangrijke aspecten van de overeenkomst geen uitspraak heeft gedaan”. Het concern doelt hiermee op eventuele vormfouten en de rechtmatigheid van het contract.

Geminacht

De rechter in Keulen oordeelde dat Van der Valk het algemeen belang en dat van het ministerie van verkeer heeft geminacht. Bovendien gelden volgens de magistraat voor de vestiging van wegrestaurants na de hereniging andere voorschriften. Daarvoor zijn nieuwe vergunningen noodzakelijk. De rechtbank bekrachtigde daarmee het besluit van de toenmalige minister van verkeer, Gunther Krause. Deze vernietigde de overeenkomst in juli 1991.

De Duitse rekenkamer bepaalde later dat het contract wel rechtsgeldig was en dat het departement er goed aan zou doen de onderhandelingen te heropenen.

Namens het ministerie stelde de organisatie van Duitse wegrestaurants Van der Valk voor akkoord te gaan met de bouw van twee motels in plaats van zes, indien het bedrijf zou afzien van verdere juridische stappen. Van der Valk heeft dit voorstel niet aanvaard. Intussen is, los van de juridische strijd rondom de zes motels, het eerste Van der Valk-hotel in Berlijn geopend, op voormalig Oostduits grondgebied.

Reageer op dit artikel