nieuws

Update van inventarisatie CAD-software verschenen

bouwbreed

De InnovatieCentra Noord- en Oost-Gelderland en Midden- en Zuid-Gelderland hebben een ‘update’ gemaakt van hun inventarisatie van CAD-programma’s voor de bouw. Het rapport is een handig hulpmiddel voor een eerste orientatie.

De informatie is afkomstig van de leveranciers, die allemaal een vragenformulier toegestuurd hebben gekregen. In de inleiding benadrukken de samenstellers dat het overzicht van CAD-pakketten niet volledig kan zijn. De ontwikkelingen gaan snel, zodat het mogelijk is dat van een bepaald pakket inmiddels al weer een volgende versie is verschenen. Ook is het mogelijk dat enkele nieuwe produkten ontbreken. Desalniettemin levert het rapport een behoorlijk overzicht van de diverse CAD-software.

Voor- en nadelen

In het tweede hoofdstuk noemen de samenstellers een aantal voor- en nadelen van het tekenen met een CAD-programma. Over de voordelen zijn zij zeer beslist. Met een CAD-pakket kan zeer nauwkeurig gewerkt worden, routinematig werk wordt door de computer overgenomen, de doorlooptijd van het tekenwerk wordt korter en er bestaan mogelijkheden om het getekende te koppelen aan allerlei andere informatie, zoals het bestek, berekeningen of produktgegevens. Over de nadelen zijn de samenstellers minder stellig. Nadelen zouden ke zijn, dat CAD een hoge investering vraagt, dat de tekenaars een opleiding moeten krijgen, dat er in het begin produktieverlies optreedt, dat de creativiteit van de tekenaar minder zou worden en dat hij of zij geen overzicht heeft over de hele tekening, maar alleen een deel ervan op het scherm ziet.

“Bij deze nadelen kan men zich afvragen of het wel echte nadelen zijn”, aldus het rapport. Dat geldt ook voor de noodzakelijke aanpassing van de werkplek, volgens de regels van ‘Werken met beeldschermen’, uitgave P 184 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag.

Orde in de chaos

De samenstellers van het rapport wijzen erop dat het rapport niet de doorslag kan geven bij het kiezen voor een bepaald CAD-systeem. Wel biedt het een ordening in de chaos, waardoor het mogelijk wordt op rationele wijze een aantal applicaties voor nader onderzoek te selecteren. Het eerste deel van het rapport laat zien welke structuur de programma’s hebben, voor welke vakgebieden ze inzetbaar zijn en wat voor twee- of driedimensionele tekeningen ermee gemaakt ke worden.

In totaal worden negentig originele programma’s en daarvan afgeleide applicaties behandeld. Ze staan vermeld op twee uitklapbladen, wat het zoeken aanzienlijk vergemakkelijkt. De nummers op die uitklapbladen corresponderen met de gegevens in het rapport. Helaas kloppen de nummers van de bladzijden niet. Misschien zijn er op het laatste moment nog twee CAD-pakketten bijgekomen, want de pagina’s zijn met twee nummers verschoven.

Stapel transparanten

Het tweede deel van het rapport geeft inzicht in de functionaliteit van de verschillende CAD-pakketten. De meeste software werkt met een lagenstructuur, alsof er sprake was van een stapel transparanten die samen de informatie van de volledige tekening bevatten. Veel pakketten bieden de mogelijkheid om bepaalde functies te programmeren, naar wens van de gebruiker. Er wordt dan een programmeertaal bij het pakket geleverd. Andere kwesties zijn of het pakket een bibliotheek heeft met voorgetekende details en bouwdelen, of de digitale tekeningen zich lenen voor uitwisseling met andere software, of er informatie aan de tekeningen gekoppeld kan worden, of er lijsten gegenereerd ke worden en hoe de tekenaar wordt geholpen als hij of zij een bepaalde functie nog niet onder de knie heeft.

In het derde deel van het rapport staan allerlei wetenswaardigheden over de dienstverlening, de licenties, kopieerbeveiliging, opleidingen enzovoort. Ook staat er vermeld uit welk land de software oorspronkelijk afkomstig is, sinds wanneer het in Nederland is te verkrijgen en wat de meest recente versie is (op het moment dat de ‘update’ van het rapport werd samengesteld). De rest van het rapport bestaat uit een reeks formulieren, voorzien van een beschrijving van het programma, gezien door de ogen van de leverancier. Op het formulier staat ook welke hardware beslist noodzakelijk is en voor welk doel de CAD-pakketten het meest geschikt zijn.

Adressen

Het rapport zal beslist niet alleen vragen beantwoorden, maar ook oproepen. Wie kent bijvoorbeeld de voor- en nadelen van een bepaalde programmeertaal, wat zijn de meest gebruikte uitwisselingsformaten en wat is een ‘dual screen’? Achterin het rapport staan de adressen en telefoonnummers van de leveranciers, die zulke vragen ongetwijfeld graag willen beantwoorden.

De herziene versie van ‘CAD-applicaties voor de bouw’ is verkrijgbaar bij het InnovatieCentrum Noord- en Oost-Gelderland te Apeldoorn, telefoon 055-796188, en het InnovatieCentrum Midden- en Zuid-Gelderland te Arnhem, telefoon 085-458948.

Reageer op dit artikel