nieuws

Stichting Woningborg heeft goed jaar achter de rug maar: Woningbouwproduktie zal dit jaar fors afnemen

bouwbreed

De woningbouwproduktie zal dit jaar fors afnemen. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het nog ‘boven de markt zweven’ van de Vinex-bouwproduktie maar vooral ook door het wegvallen van de subsidieregelingen. “De grote serie goedkopere woningen zitten duidelijk nog in de ijskast”, aldus ing. A.H.J. Neijmeijer, directeur van Stichting Woningborg, die niet alleen voor 1995 een behoorlijke dip in de bouwnijverheid verwacht, maar ook niet zo optimistisch aankijkt tegen de grote bouwopgave die de bedrijfstak in het vooruitzicht is gesteld.

Hij zei dit in een toelichting op het gisteren verschenen jaarverslag over 1994 van de stichting Woningborg. Een jaar waarin 28.428 woningen voor een garantiecertificaat werden aangemeld en uiteindelijk 26.338 certificaten zijn afgegeven. Aantallen die volgens Neijmeijer in 1995 zeker niet zullen worden gehaald. “Naar aanleiding van de resultaten over de eerste vijf maanden van dit jaar verwacht ik dat er zo’n 5000 woningen minder zullen worden aangemeld.” En omdat Neijmeijer niet in de veronderstelling leeft dat er nu ineens minder zonder GIW-garantiecertificaat wordt gebouwd liggen de oorzaken elders. “Uit onze contacten met de deelnemers van Woningborg blijkt dat die duidelijk wijzen naar het stopzetten van de premieregelingen en de verschuivingen in de subsidieregelingen. Maar je ziet het ook aan het aantal hypotheekverstrekkingen. Dat loopt ook terug.” Een ander bewijs voor het feit dat er in de goedkopere sector nauwelijks nog wordt gebouwd is de verhoging van de gemiddelde koop/ aannemingsovereenkomst. “Die lag in 1994 op f. 233.450, wat al een stijging betekende van zes procent ten opzichte van 1993. Nu al ligt de gemiddelde prijs van de nieuwbouwkoopwoning op f. 252.000.”

Niet gerust

Neijmeijer zegt er niet gerust op te zijn dat de bouwproduktie volgend jaar weer fors zal toenemen. “Natuurlijk zal er, als de Vinex-locaties in ontwikkeling worden genomen, meer worden gebouwd, maar of dat in het voorspelde hoge tempo zal gaan, waag ik te betwijfelen. Ik zet toch al de nodige vraagtekens bij het forse woningbouwprogramma. Een vraag naar woningen is, zeker over een langere periode nauwelijks te voorspellen. Het hangt van zoveel factoren af. Nee, ik ben er niet optimistisch over.”

Redelijk

De Stichting Woningborg heeft volgens Neijmeijer een “redelijk goed” jaar achter de rug. Van het wegvallen van de verplichting van de centrale overheid tot het verlenen van een waarborgcertificaat bij nieuwbouwkoopwoningen heeft de stichting niets gemerkt. Niet alleen het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) maar ook Woningborg heeft, aldus Neijmeijer vooral op het gebied van de promotie veel aan de weg getimmerd. “We hebben geprobeerd de naam Woningborg zowel bij de consument als ook de bouwbedrijven en poontwikkelaars onder de aandacht te brengen. Per slot van rekening zijn beide groepen onze klanten.”

Een belangrijk onderdeel van het werk van Woningborg is naast planbeoordeling ook voorlichting geven aan de deelnemende bedrijven. De kwaliteit van de woningbouw moet verbeteren en Neijmeijer ziet hierin een voorname taak voor zijn stichting weggelegd.

“We hebben dat bijvoorbeeld vorig jaar door middel van een paar voorlichtingsbijeenkomsten gedaan waarbij in een paar gevallen ook Eigen Huis aanwezig was. Maar ook bijvoorbeeld in een werkgroep van Woningborg met Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK), LWG en het Bouwfonds waarin we willen komen tot een uniforme uitleg van het Bouwbesluit. De resultaten hiervan willen we eind dit jaar aanbieden aan het ministerie van VROM die het op zijn beurt kan meenemen in de evaluatie van het Bouwbesluit.”

Neijmeijer zegt er van overtuigd te zijn dat de kwaliteit van de oplevering langzaam maar zeker beter wordt. “Het is duidelijk dat de vijf-procents-regeling preventief werkt. Aan de procesverbalen van de opleveringen kan je zien dat het aantal gebreken terugloopt.” Ook het aantal verzoeken om een bindend advies of arbitrage is gedaald van 519 naar 494. Daarentegen steeg het aantal uitspraken met 8,4 procent. Neijmeijer: “Het aantal verzoeken om een bindend advies is nog steeds te hoog. Dat moet naar beneden. De problemen tussen consument en bouwer moeten in een eerder stadium worden opgelost. We werken daar hard aan.”

Mondiger

Het kan en moet volgens Neijmeijer wel nog steeds beter ke met de kwaliteit van de woningbouw. “Het topmanagement van de bouwers is daar ook van overtuigd. Alleen op de bouwplaats ontbreekt het vaak aan vakbekwaam en goedgeschoold personeel. Stichting Bouwvakwerk doet heel goed werk. Maar het moet allemaal beter ke.

Op de bouwplaats ontbreekt het nog in veel gevallen ook aan het besef dat de consument niet alleen mondiger is geworden maar ook waar voor zijn geld wil en moet krijgen. Aan de andere kant moet ook de consument beseffen dat een huis geen auto is die geheel in de fabriek en computergestuurd in elkaar wordt gezet. Het blijft veelal ambachtelijk werk.”

Reageer op dit artikel