nieuws

Sloop van viaduct komt gemeente Rijswijk goed uit

bouwbreed

In de komende maanden wordt de eerste helft gesloopt van het viaduct in de Generaal Spoorlaan bij het NS-station te Rijswijk. Die sloop komt de gemeente goed uit, want het betonnen viaduct verkeert in zeer slechte staat.

Rijswijk maakt gebruik van de ondergrondse aanleg van de nieuwe spoorbaan. Daardoor verliest het viaduct zijn belangrijkste functie. De sloop is echter ook nodig, omdat het in de jaren ’50 gebouwde viaduct al jarenlang niet voldoende stijf meer is en de constructie ernstige gebreken vertoont. Er zijn reeds stalen hulpconstructies aangebracht en de wapening ligt op een aantal plaatsen bloot. “Je kunt de wapening zo met je handen beetpakken”, aldus ir. F. Lether, projectmanager bij Ingenieurs- en Architectenbureau Articon BV. Ook staat het viaduct niet goed meer op de fundering.

Het viaduct wordt in de volksmond ‘de bult’ genoemd. Het wordt in twee fasen vervangen door een lager viaduct. De mogelijkheid voor fietsers en voetgangers om rechtstreeks de vierbaansweg te kruisen, parallel aan de spoorbaan, komt daardoor ook te vervallen. Er komt aan een zijde een tunneltje, dat deels via een omweg is te bereiken. Ter weerszijden van het viaduct komen 70 cm hoge schotten, ter bestrijding van de geluidshinder, maar ook om te voorkomen dat fietsers en voetgangers de weg toch nog oversteken.

Volgens de gemeente zijn de lokale bewoners en de Fietsersbond ENFB tevreden met deze oplossing.

Het bestaande viaduct wordt in twee fasen gesloopt, de ene helft van 10 juli tot 22 augustus en de andere helft in 1996.

Reageer op dit artikel