nieuws

Slachtoffers van asbest in EU- gebouw stappen naar rechter

bouwbreed Premium

De Vereniging van asbestslachtoffers-Berlaymonis eist dat alle 40.000 Europese ambtenaren die sedert 1967 voor kortere of langere periode werkzaam waren in het Berlaymontgebouw, het stervormige hoofdkwartier van de Europese Commissie in Brussel, medisch worden onderzocht.

De vereniging heeft een officiele aanklacht ingediend bij het parket in Brussel en is via een advocaat een gerechtelijke procedure begonnen tegen leden van de Europese Commissie van voor 1991 (o.a. Jacques Delors) en tegen enkele toenmalige (verantwoordelijke) Belgische ministers.

In de aanklacht staat dat zowel de Belgische staat (de eigenaar van Berlaymont) als de Europese Commissie als huurder van het gebouw ernstig in gebreke is gebleven daar zij reeds lang voor de evacuatie van het gebouw wisten dat het vol asbest zat waardoor de gezondheid van de ruim 3400 ambtenaren groot gevaar liep. De schadelijke asbestvezels circuleerden immers via de airconditioning door het hele gebouw. Al in de jaren zeventig waarschuwde de technische dienst in het gebouw de Europese Commissie verscheidene keren voor het asbestgevaar. Als er antwoord kwam, dan luidde het steeds dat er geen gevaar voor de gezondheid van de werknemers bestond.

Sluiten

In 1991 besloot de Europese Commissie om het Berlaymontgebouw te sluiten wegens het asbestgevaar, waarvan ze overigens al jaren tevoren op de hoogte was. Volgens de vroegere Italiaanse EU-ambtenaar Aranaldo Lucaccioni gebeurde dat vier dagen nadat een medisch onderzoek had aangetoond dat hij zes miljoen asbestvezels per gram droge stof in zijn longen had, asbestvezels waarvan vaststond dat zij afkomstig waren van het Berlaymontgebouw. Lucaccioni is tot nu toe de enige gepensioneerde ambtenaar van de Europese Commissie en slachtoffer van het jarenlang inademen van asbestvezels wiens kwaal door de Commissie als beroepsziekte is erkend.

Toch bestaan er meer medische dossiers over ex-ambtenaren waarin een duidelijk verband wordt gelegd tussen hun ziekte (kanker, c.q. asbestose) en de asbestvezels in het Berlaymontgebouw. De Europese Commissie heeft behalve aan Lucaccioni nog aan enkele andere vroegere ambtenaren schadevergoeding uitgekeerd zonder evenwel hun ziekte als beroepsziekte te erkennen. Zij probeert steeds tot minnelijke schikkingen te komen en de zaak zoveel mogelijk in de doofpot te steken uit vrees voor massale schadeclaims die de Europese kas mogelijk enkele honderden miljoenen guldens zou ke kosten.

Overleden

Volgens de vereniging van slachtoffers van het asbest in het voormalige EU-hoofdkwartier, dat sedert 1993 leegstaat en waaruit eerst het asbest wordt verwijderd voor een totale renovatie van het gebouw volgt, zijn alleen reeds het afgelopen halfjaar drie vroegere ambtenaren, die jarenlang in het Berlaymontgebouw hebben gewerkt, gestorven aan de gevolgen van jarenlange blootstelling aan asbest.

Vijftien andere ambtenaren (deels nog in dienst, deels gepensioneerd) zouden aan kanker of asbestose lijden. Onder hen bevindt zich een vroeger lid van de Europese Commissie.

Ofschoon het Berlaymontgebouw al sedert 1993 leegstaat, zijn onenigheid over de renovatie en geldgebrek bij de Belgische overheid de belangrijkste redenen dat het verwijderen van het asbest nog steeds niet serieus is aangepakt. Daarna moet het gebouw worden gerenoveerd. De kostprijs bedraagt – 800 miljoen.

Dat het zo duur wordt, komt doordat de Europese Commissie een groot aantal eisen heeft gesteld als voorwaarde om na het jaar 2000 weer terug te keren in het gebouw met een 3000-tal ambtenaren. Zo zullen de kantoren in ‘Berlaymont II’ groter moeten worden, moet er voor een grotere inval van natuurlijk licht worden gezorgd, moet de luchtbehandeling worden verbeterd, het aantal liften drastisch worden uitgebreid en het uiterlijk van het gebouw worden verbeterd. Zelfs als dat allemaal gebeurt, is het nog niet helemaal zeker dat de Europese Commissie terugkeert in Berlaymont II. Zij wacht op het uiteindelijk ontwerp en zal pas aan de hand daarvan een definitieve beslissing nemen over terugkeer naar het stervormige gebouw dat als ‘symbool’ van de EU geldt en als zodanig bij de meeste tv-kijkers in Europa bekend is.

Het verwijderen van het asbest alleen al uit het gebouw kost f. 80 miljoen.

Reageer op dit artikel