nieuws

Riolering bij Oostrum al na twee jaar aan vervanging toe

bouwbreed Premium

De 1,4 km lange nieuwe riolering tussen Oostrum en Oirlo (gemeente Venray) die al een keer gerepareerd werd, moet vervangen worden. Het ingenieursbureau DHV heeft hierover een voor alle partijen bindend advies uitgebracht.

De riolering werd twee jaar geleden aangelegd. Bij de oplevering werden zwakke plekken geconstateerd. In 1993 werd een gedeelte van de riolering vervangen, in een ander gedeelte werd in de buis een verharde kous aangebracht. Deze operatie is niet geslaagd. Op diverse plaatsen is de doorstroming te nauw.

Behalve dat 1400 m buis opnieuw gelegd moet worden, moet ook het wegdek over een lengte van 1200 m vernieuwd worden. De resterende 200 m liggen in landbouwgrond. Met de reparatie is f. 1 miljoen gemoeid. In het plan Centrum-Noord te Weert is de ligging van 240 m rioolbuizen, 100 m betonbuizen en 140 m pvc-buis afgekeurd. De aannemer heeft van B en W de aanzegging gekregen dat de riolering herlegd moet worden. De meerkosten zijn voor de aannemer.

Reageer op dit artikel