nieuws

R’dam vraagt rijkssubsidie metro Beneluxlijn aan

bouwbreed Premium

Voor de aanleg van de metro Beneluxlijn zal het Rotterdamse college van B en W, na instemming van de gemeenteraad, de Stadsregio Rotterdam voorstellen een subsidie-aanvraag in te dienen bij de minister van Verkeer en Waterstaat. Met de aanleg is een bedrag van – 1,35 miljoen gemoeid (prijspeil 1991).

De metro Beneluxlijn zal rijden vanaf het Marconiplein, via het openbaar vervoerknooppunt Schiedam-Rotterdam-West, de tweede Beneluxtunnel en Pernis naar Hoogvliet, waar de metro Beneluxlijn aansluit op de bestaande metrolijn naar Spijkenisse.

Het ligt in de bedoeling in Schiedam de mogelijkheid te creeren met een keerspoor ten westen van het station Schiedam-Rotterdam-West, in de toekomst aan te sluiten op de RandstadRaillijn naar Hoek van Holland.

Met de aanleg wordt een hoogwaardig openbaar vervoeraansluiting gerealiseerd vanuit het zuidwestelijk deel van de regio naar het centrum van de stadsregio Rotterdam, de rest van de zuidvleugel van de Randstad en van Nederland.

De stadscentra van Spijkenisse, Schiedam, Rotterdam en Capelle aan den IJssel worden door een directe lijn met elkaar verbonden. Tevens wordt de ontwikkeling van bedrijfslocaties die per openbaar vervoer bereikbaar zijn mogelijk.

Daarnaast heeft het college besloten de ontwerp-bestemmingsplannen in verband met de aanleg van de metro Beneluxlijn op Rotterdams grondgebied, t.w. ‘Vreelust-Horvathweg’ en ‘Beneluxtunnel en Beneluxlijn Linker Maasoever’ ter inzage te leggen.

De ontwerp -bestemmingsplannen in Schiedam sluiten aan op de Rotterdamse plannen.

In het ontwerp-bestemmingsplan ‘Beneluxtunnel en Beneluxlijn Linker Maasoever’ lopen het trace voor rijksweg A4 en metro samen vanaf het gedeelte van de Beneluxtunnel dat zich op Rotterdams grondgebied bevindt.

Reageer op dit artikel