nieuws

PvdA-aanhang steunt Schiphol-besluit niet

bouwbreed

De achterban van de Partij van de Arbeid keurt het onlangs genomen definitieve besluit tot de uitbreiding van Schiphol in meerderheid af. Dat blijkt uit een onderzoek van het Bureau Lagendijk.

Uit de gegevens komt naar voren dat maar 45 procent van de ondervraagden uit PvdA-huize voorstander is van het jongste Schipholbesluit. Slechts een krappe meerderheid van 54 procent stemt in met de komst van de Betuwelijn.

De PvdA heeft zich in de Tweede Kamer sterk geprofileerd in het debat over Schiphol. De fractie eiste harde milieugrenzen aan de groei van de luchthaven. Steun was er in eerste instantie vooral van D66. De derde coalitiegenoot VVD was echter terughoudend. Na onderling overleg besloot de coalitie tot een enigszins broos akkoord waarin de groei van Schiphol aan plafonds werd gebonden.

Voor D66, die zich als ‘milieupartij’ sterk heeft gemaakt voor een verantwoorde uitvoering van zowel Schiphol als de Betuwelijn, is de score ook niet overtuigend. Krap 56 procent van de aanhang steunt het besluit over de Betuwelijn en slechts 54 procent kan leven met de uitkomst van het Schipholdebat.

De houding van de VVD in beide omstreden kwesties wordt in eigen huis beter gewaardeerd. Zeventig tot 75 procent staat achter de beslissingen.

Van de Nederlanders blijkt 56 procent akkoord te ke gaan met de aanleg van de goederenspoorlijn tussen Rotterdam en het Duitse achterland. De groei van Schiphol kan rekenen op gelijke steun. In overgrote meerderheid toont het Nederlandse publiek instemming met de komst van verbindingen voor de hoge-snelheidstrein met andere delen van Europa. Ook politiek is er steun voor de hsl.

Woningbouw in het Groene Hart van de Randstad blijkt niemand te ke bekoren. Onder alle politieke geledingen staat een ruime meerderheid afwijzend tegenover het gebruik van het gebied om de behoefte aan woninglokaties op te vangen. Vooral klein rechts en het CDA voelen er nagenoeg niets voor. De PvdA staat met 33 procent van de aanhang nog het meest positief tegenover aantasting van het Groene Hart, op de voet gevolgd door de VVD met 29 procent. De Tweede Kamerfractie van de VVD is eveneens voor verdere aantasting van het Groene Hart, zoals bleek in het recente overleg met minister De Boer over het ruimtelijk beleid.

De enquete is door Lagendijk gehouden tussen 8 juni en 24 juni. In deze periode viel een belangrijk deel van de Tweede-Kamerdebatten over Schiphol en de Betuwelijn. In totaal zijn duizend Nederlanders gevraagd naar hun mening.

Reageer op dit artikel