nieuws

Nieuwe Europese normen beproeven geotextiel

bouwbreed Premium

Het NNI heeft drie Europese normen op het gebied van geotextielen gepubliceerd. NEN-EN 963, 964-1 en 965 handelen over monsterneming en voorbereiding van proefstukken, de bepaling van de dikte onder voorgeschreven drukken en de bepaling van de massa per oppervlakte-eenheid. De normen zijn opgesteld door de technische commissie ‘Geotextiles and geotextile related products’ van het Comite Europeen de Normalisation (CEN).

De definitieve Europese normen zijn eveneens als Nederlandse norm overgenomen.

Reageer op dit artikel