nieuws

Nieuwbouwwijk niet langer op aardgas

bouwbreed

De kans is levensgroot dat veel nieuwbouwwijken de komende jaren niet worden aangesloten op het aardgasnet. De toekomst is niet aan de hoog-rendementsketel, maar aan de warmtepomp.

Dat bleek uit een toespraak van ir. N. Ketting, voorzitter van de directie van de SEP (Samenwerkende Elektriciteits-produktiebedrijven). De top van de energiesector en de ministers Wijers van Economische Zaken, De Boer en staatssecretaris Tommel van VROM besloten deze week tijdens een gesprek tot een nieuwe integrale aanpak van de energievoorziening en ruimtelijke ordening.

De hoofdlijnen van het nieuwe beleid zullen worden geschetst in de Energienota, die minister Wijers dit najaar presenteert, zo verwachtte Ketting tijdens een bijeenkomst in de veiling te Bemmel.

Het ingenieursbureau Haskoning heeft de situatie in het knooppunt Arnhem-Nijmegen als uitgangspunt genomen. Het komt in een rapport tot de conclusie dat door deze aanpak een energiebesparing van 35 procent mogelijk is. Voorwaarde is dat planologen, energiebedrijven en bestuurders bij nieuwe plannen uitgaan van dezelfde principes. Ketting pleitte ervoor om dat laatste te doen bij de zogeheten Vinex-locaties.

Reageer op dit artikel