nieuws

Nieuwbouw rwzi-en Groningen oorzaak hogere heffingen

bouwbreed

De bouw van drie rioolwaterzuiveringspoen voor in totaal – 35 miljoen en de toegenomen kosten van slibverwerking hebben gedeputeerde staten van Groningen doen besluiten de verontreinigingsheffing te verhogen van f. 78 nu via f. 81 volgend jaar tot f. 86,04 per vervuilingseenheid in het jaar 1997. Een gezin wordt meestal aangeslagen voor drie eenheden.

Zoals al eerder werd bericht gaat het om de nieuwbouw van een rioolwaterzuiveringsinrichting in Ulrum en in de omgeving van Doodstil alsmede een verbouwing van de huidige rwzi in Uithuizermeden. Volgend jaar wordt met de werkzaamheden begonnen.

Alle overige rwzi-en krijgen aanpassingen in verband met fosfaat- en stikstofverwijdering. Tenslotte zal in Nieuweschans nog een rioolgemaal worden gebouwd, dat in 1997 gereed moet zijn.

De kosten van verwerking van slib gaan sterk omhoog. Voor de begroting 1996 is hiervoor f. 10,5 miljoen gereserveerd. In de vier jaar daarna zullen die kosten stijgen tot f. 16,5 miljoen per jaar.

Reageer op dit artikel