nieuws

N-Brabant wil autosnelweg Dinteloord-Bergen op Zoom

bouwbreed Premium

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant adviseren minister Jorritsma van Verkeer en Waterstaat om de A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom uit te voeren als autosnelweg, oostelijk van Steenbergen en Halsteren. Bij Dintelmond moet een aansluiting komen op de A4/A29.

Het provinciaal bestuur reageert hiermee op een aantal alternatieven dat door de minister is aangedragen in het zogenaamde Trajectplan A4/A16. Een van die alternatieven is om onder meer uit oogpunt van kosten geen autosnelweg maar (voorlopig) een autoweg aan te leggen. Dat wordt door GS zonder meer afgewezen.

“Eerst een autoweg aanleggen vormt een belemmering voor een toekomstige aanleg van de autosnelweg”, stellen GS. Ervan uitgaand dat de Hogesnelheidslijn, conform de voorkeur van GS, langs de A16 wordt aangelegd, vindt het Brabantse college dat de A16 moet worden verbreed tot een autosnelweg met twee maal drie rijstroken en dat het knooppunt Klaverpolder moet worden voltooid.

Bij Zevenbergschen Hoek moet een aansluiting komen op de A16 en Moerdijk moet een aansluiting krijgen op de A17.

Hoofdwegennet

Verder benadrukken GS dat het provinciaal verkeers- en vervoersbeleid weliswaar is gericht op het terugdringen van de automobiliteit, “maar dat de voltooiing van het Brabantse hoofdwegennet een achterstand heeft opgelopen.

Daardoor zijn in het noord-zuid verkeer tussen Rotterdam en Antwerpen de A16 en N259 (Dinteloord-Bergen op Zoom) momenteel overbelast, met alle negatieve gevolgen voor de veiligheid, bereikbaarheid, economische ontwikkeling en leefbaarheid in West-Brabant van dien.”

Voltooiing van het hoofdwegennet biedt volgens GS dan ook “de enige mogelijkheid voor een adequate aanpak van deze knelpunten”.

Reageer op dit artikel