nieuws

Meer buitenlandse opdrachten voor TNO

bouwbreed Premium

In 1994 bedroeg voor TNO de omzet uit opdrachten f. 448 miljoen, nagenoeg evenveel als in het jaar ervoor. Buitenlandse opdrachtgevers zorgden voor een 3 procent hogere omzet en compenseerden daarmee de teruglopende inkomsten uit contractonderzoek in eigen land. Dat blijkt uit het jaarverslag van het onderzoekinstituut dat deze week is verschenen.

De totale omzet, inclusief de zogenaamde basis- en doelfinanciering van de overheid, bedroeg vorig jaar f. 750 miljoen. Daarbij werd een positief resultaat behaald van f. 5,5 miljoen. Dat is een bedrag waarover de Raad van Bestuur zich tevreden toont, als in aanmerking wordt genomen dat omvangrijke voorzieningen nodig waren voor de efficiencyverbetering van TNO als geheel en voor de interne reorganisaties van enkele TNO-instituten. Door deze operaties daalde het aantal medewerkers met circa 250. Van de totale omzet uit contractresearch realiseert TNO met f. 110 miljoen nu ongeveer een kwart uit opdrachten uit het buitenland. De omzet uit opdrachten voor binnenlandse opdrachtgevers bedroeg f. 338 miljoen. Daarvan namen bedrijven en organisaties respectievelijk f. 201 miljoen en f. 27 miljoen voor hun rekening. De rest was het resultaat van opdrachten die voor de overheid werden uitgevoerd.

De helft van de omzet in eigen land komt van opdrachten voor bedrijven met minder dan 100 werknemers, 30 procent van bedrijven met 100 tot 500 medewerkers en 20 procent van grotere bedrijven. Hoewel daaruit blijkt dat TNO sterk blijft georienteerd op het midden- en kleinbedrijf, betekenen deze cijfers wel dat er sprake is van een forse groei van de activiteiten voor de grote industriele bedrijven, aldus het jaarverslag.

De totale omzet van TNO Bouw bedroeg in 1994 bijna f. 60 miljoen. Buitenlandse opdrachtgevers waren bij dit TNO-onderdeel goed voor f. 7 miljoen.

Reageer op dit artikel